Saturday, July 17, 2010

BERLAKU ADILLAH KEPADA JABATAN MUFTI WILAYAH DALAM ISU FATWA ESQ..

Islam ditegakkan atas hujah. Hujah pula biasanya difahami oleh pakar. Pakar agama disebut al-Quran sebagai ulama'. Al-Quran mengiktiraf bahawa ulama' adalah orang yang paling takutkan Allah kerana mereka lebih mengetahui persoalan halal atau haram.

Setelah dirujuk kepada penjelasan Jabatan Mufti Wilayah, amat penting kepada kita yang berstatus orang awam menghormati hasil kajian pakar yang dilantik oleh JAKIM..baca link ini!