Saturday, January 17, 2009

MUHASABAH PILIHANRAYA KECIL KUALA TERENGGANU


Kekalahan Barisan nasional di dalam pilihanraya Kecil Kuala Terengganu baru-baru ini sememangnya perit untuk diterima terutama sekali oleh pucuk pimpinan BN. Kekalahan itu pastinya mempunyai hikmah tersendiri yang boleh menjadi pengajaran untuk BN menghadapi hari mendatang di dalam perjuangannya. Ini dijelaskan oleh Allah: Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya (al-Baqarah[2.216]).

Semua pihak yang terlibat dengan pertandingan sudah pasti tidak sukakan kekalahan yang menimpa pihak mereka. Namun begitu sebagai orang Islam, kita yakin dan percaya bahawa sebarang musibah yang berlaku adalah merupakan takdir ketentuan Allah sebagaimana firmanNya : Katakanlah (wahai Muhammad): "Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia lah Pelindung yang menyelamatkan kami, dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal". (al-Tawbah[9.51]).

Walaupun begitu, ayat di atas tidak bermaksud bahawa umat Islam hanya perlu berserah menerima takdir yang telah ditetapkan kepada mereka. Menurut Islam takdir adalah keputusan akhir daripada hasil usaha manusia. Di samping itu, Allah juga menjadikan sunnah alam yang merangkumi sebab musabab yang menyebabkan berlakunya sesuatu perkara (al-Ahzab[33.38],Ghafir[40.85] & al-Fath[48.23]).

Apa yang penting ialah mengkaji sebab musabab yang membawa kepada berlakunya musibah tersebut. Demi untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi menangani musibah yang sama yang mungkin berlaku pada masa hadapan, kajian itu mestilah telus, dan adil serta berwibawa. Sebarang keputusan yang diperolehi daripada kajian musibah tersebut perlu didedahkan kepada semua dengan tujuan untuk memperbaiki kesilapan yang telah dilakukan.

Tindakan menyalahkan sesetengah pihak tanpa melihat kepada kelemahan diri sendiri sebenarnya kurang berkesan untuk menyelesaikan masalah serta memperbaiki kelemahan diri. Oleh sebab itulah Islam memperkenalkan konsep muhasabah (postmortem) atau pernilaian diri sendiri demi untuk mencari kaedah atau cara-cara baru untuk mengelakkan kesilapan yang sama daripada berlaku pada masa hadapan.

Perkara ini perlu ditekankan kerana kesilapan yang berlaku sememangnya berpunca daripada kesilapan dan kejahilan manusia sebagaimana firman Allah: Apa jua kebaikan (nikmat kesenangan) yang engkau dapati maka ia adalah dari Allah; dan apa jua bencana yang menimpamu maka ia adalah dari (kesalahan) dirimu sendiri (al-Nisa'[4.79]).

Selain itu Allah juga banyak menegur sikap sesetengah manusia yang hanya tahu menyalahkan orang lain tanpa melihat kepada kesilapan diri mereka sendiri. Ini dijelaskan oleh banyak firman Allah, di antaranya: (Patutkah kamu melanggar perintah Rasulullah)? dan (kemudiannya) apabila kamu ditimpa kemalangan (dalam peperangan Uhud), yang kamu telahpun memenangi seperti itu sebanyak dua kali ganda (dengan menimpakan kemalangan kepada musuh dalam peperangan Badar), kamu berkata: "Dari mana datangnya (kemalangan) ini? "Katakanlah (wahai Muhammad): "Kemalangan) itu ialah dari kesalahan diri kamu sendiri (melanggar perintah Rasulullah)". Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu (Ali 'Imran[3.165]).

Juga firman Allah: Maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu (bahawa kamu suci bersih dari dosa dan kesilapan). Dia lah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertaqwa (al-Najm[53.32]).

Juga firman Allah: Tidakkah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai Muhammad) kepada orang-orang yang membersihkan (memuji) diri sendiri? (Padahal perkara itu bukan hak manusia) bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan (memuji) sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya); dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasan mereka) sedikitpun (al-Nisa'[4.49]).

Apa yang pasti ialah segala kaedah berfikir yang terangkum di dalam al-Quran sekiranya dipraktikkan dengan sebetulnya akan mampu menyelamatkan umat Islam daripada terjerumus ke dalam apa sahaja musibah termasukkan musibah ditolak oleh rakyat di dalam pilihanraya. Semoga muhasabah yang dilakukan selepas pilihanraya ini dapat menjadi panduan kepada BN agar tidak lagi mengulangi kesilapan yang sama bertepatan dengan hadis nabi s.a.w: Orang mukmin tidak akan dipatuk di dalam satu lubang sebanyak dua kali (Sahih al-Bukhari & Muslim).

Selain itu, faktor pemilihan pemimpin yang bakal bertanding amat kritikal untuk diketengahkan oleh pucuk pimpinan BN kerana al-Quran telah sedia menyatakan bahawa pemimpin yang selayaknya diketengahkan mesti mempunyai 2 kualiti utama iaitu berkemampuan dan amanah. Ini dijelaskan oleh firman Allah: Salah seorang di antara perempuan yang berdua (anak perempuan nabi Syuaib a.s) itu berkata: "Wahai ayah (dikatakan nabi Syuaib a.s), ambilah dia (nabi Musa a.s) menjadi orang upahan (mengembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah" (al-Qasas[28.26] ).

Faktor kemampuan bukan hanya melibatkan urusan pentadbiran semata-mata, tetapi meliputi kemampuan untuk hidup bersama rakyat bawahan, bergaul bersama mereka, mendengar masalah mereka serta cuba menyelesaikannya. Amat menyedihkan sekali sekiranya seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat lebih banyak kelihatan di Kuala Lumpur berbanding di tempat kerusi yang mereka menangi.

Manakala faktor amanah pula bukan hanya melibatkan kebersihan daripada siasatan Badan Pencegah Rasuah, tetapi meliputi juga kebersihan daripada persepsi negatif masyarakat bawahan kerana di dalam politik persepsi memainkan peranan penting untuk meraih undi.

Kekalahan sememangnya perit untuk diterima. Akan tetapi kekalahan boleh membawa kepada banyak kemenangan yang lain di dalam perjuangan. Lihat sahaja bagaimana Rasulullah s.a.w dan para sahabat belajar daripada kekalahan di medan Uhud yang membawa kepada kemenangan yang berterusan di dalam peperangan lain yang seterusnya memartabatkan perjuangan Rasulullah s.a.w di kemuncak ketamadunan manusia.


MACAM SOKONG BN JE? SEBENARNYA MARAH ANAK SINDIR MENANTU
BN INGAT KENA INGAT, CARA LAMA SUDAH TIDAK BERKESAN, RAKYAT DI TAHUN 2009 DAH TERLAMPAU CERDIK! ANDA PERLU BERUBAH ATAU ANDA AKAN DIUBAH KEDUDUKANNYA!
HIDUP KUASA RAKYAT!

Wednesday, January 14, 2009

PESANAN KEPADA PARA PENGUNDI DI KUALA TERENGGANU


Hari mengundi pilihanraya Parlimen Kuala terengganu semakin hampir. Pihak-pihak yang bertanding kelihatan bekerja keras mempromosikan diri untuk menjamin kemenangan mereka seterus meneruskan agenda perjuangan yang dijanjikan kepada rakyat. Kesimpulannya kejayaan calon-calon yang bertanding secara penuhnya bergantung kepada pilihan rakyat.

Di dalam menentukan siapakah calon yang mesti dipilih untuk mewakili mereka, rakyat yang tinggal di Kuala Terengganu perlu bijak dan merujuk kepada petunjuk al-Quran agar pilihan yang dibuat akan memberikan manafaat kepada agama, bangsa dan negara.

Di dalam membicarakan ciri-ciri pemimpin yang selayaknya dilantik, Allah telah berfirman : Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka: "Bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab: "Bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan?" Nabi mereka berkata:" Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Talut) menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan". Dan (ingatlah), Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakiNya; dan Allah Maha Luas (rahmatNya dan pengurniaanNya), lagi meliputi ilmuNya (al-Baqarah[2.247]).

Ayat di atas menceritakan tentang kisah pemilihan pemimpin di kalangan Bani Israil selepas zaman nabi Musa a.a.s. Pemilihan ini bertujuan untuk membebaskan belenggu penjajahan raja Jalut ke atas Bani Israil semenjak sekian lama. Nabi Samuel a.s. yang mendapat petunjuk daripada Allah menyatakan pemilihan Talut adalah berdasarkan dua kriteria utama iaitu ilmu pengetahuan dan kekuatan fizikal atau kemampuan mentadbir.

Seterusnya Allah berfirman lagi : Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata(anak-anak nabi Syuaib): "Wahai ayah (nabi Syuaib), ambilah dia (nabi Musa) memjadi orang upahan (pekerja), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah"(al-Qasas[28.26]).

Ayat tersebut menceritakan sejarah bagaimana nabi Musa a.s. ketika berada di negeri Madyan telah diambil berkerja oleh nabi Syuaib. Ciri utama yang disebut untuk kelayakan sebagai pekerja ialah kekuatan, kemampuan dan sikap yang amanah. Kedua-dua sikap di atas amat penting dimiliki oleh mana-mana pemimpin kerana kemampuan memerintah, mentadbir dan mengurus yang disulami dengan amanah menjadi faktor utama kemajuan serta kesejahteraan sesuatu masyarakat dan bangsa. Kesilapan memilih pemimpin yang lemah atau tidak amanah akan mengundang padah yang mampu meruntuhkan empayar manusia.

Selain itu, pemimpin yang hendak dipilih juga harus mempunyai empat ciri berikut yang disebut oleh Allah Ta’ala: Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong ugamaNya (ugama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa; - Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan (al-Hajj[22.41]).

Empat ciri yang terdiri daripada sembahyang, zakat, amar ma’ruf (menyuruh ke arah kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kepada berlakunya kemungkaran) merupakan nadi utama kesejahteraan sesuatu kelompok manusia. Pemimpin yang senantiasa menjaga solat sudah pasti memiliki kualiti iman yang sebenar kerana senantiasa mempunyai hubungan kerohanian dengan Allah. Solat yang dianggap sebagai tiang agama merupakan benteng pertama yang bertugas sebagai antibodi kepada pemimpin tersebut daripada melakukan perkara mungkar seperti penyalahgunaan kuasa yang diamanahkan oleh rakyat kepadanya. Ini dikukuhkan oleh firman Allah : Dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan (al-‘Ankabut[29.45]).

Zakat pula memainkan peranan sebagai peneguh keadilan sosial kerana pemimpin yang menjaga kewajipan zakat serta menerapkan kepentingan berzakat kepada rakyat bawahan adalah pemipin yang berusaha menjaga kestabilan sosio-ekonomi masyarakat umat Islam. Dengan adanya pensyariatan zakat, dendam kesumat atau jurang ekonomi di antara orang miskin dengan orang kaya akan dapat distabilkan. Selain itu zakat juga berkesan untuk mengurangkan jenayah ekonomi yang mungkin berlaku.

Setelah dua rukun utama Islam itu diteguhkan oleh pemimpin pilihan anda, ianya akan bertambah lengkap jika disulami dengan menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Kedua-dua perkara itu mampu menghalang kerosakan yang bakal berlaku di dalam sebuah masyarakat kerana pendekatan Islam cukup praktikal iaitu mencegah lebih baik daripada merawat. Langkah melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar akan lebih berkesan sekiranya digerakkan oleh pemimpin yang benar-benar faham dan menghayati konsep tersebut.

Sebaliknya kegagalan melaksana kedua-dua konsep itu bakal mengundang berbagai-bagai malapetaka serta mendapat kemurkaan Allah sebagaimana firmanNya : Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di dalam Kitab-kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan (sesama sendiri) dari perbuatan mungkar (derhaka dan ceroboh), yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan (al-Ma’idah [5.78-78])

Sekiranya pemimpin yang hendak diundi itu mempunyai kesemua ciri-ciri yang dinyatakan oleh ayat-ayat di atas, maka tidak syak lagi bahawa anda telah memilih pemimpin yang dibimbing dan ditunjuk oleh Allah. Kesilapan di dalam memilih pemimpin akan mengundang musibah yang tidak berkesduahan untuk tempoh beberapa tahun mendatang. Oleh itu, amat diharapkan agar para pengundi di Kuala Terengganu dapat membuat pilihan yang tepat semoga hari-hari mendatang di Parlimen Kuala Terengganu bertambah cerah dengan keredhaan Allah.

HEBAT SUNGGUH ORANG YAHUDI! TIDAKKAH ORANG ISLAM TERCABAR?

Siapa Yahudi? Siapa Orang Islam?
Utusan Malaysia (14/1/2009)SEJAK 18 hari ini seluruh dunia meratap gara-gara kezaliman Israel. Tentera Zionis terus-menerus mengebom, mengganyang rakyat Palestin. Israel, nampaknya terlalu berkuasa.

Saya tidak 'berkuasa' lagi untuk mengulas panjang mengenai peperangan sebelah pihak itu. Tapi saya ingin berkongsi dengan pembaca sekelian, siapa sebenarnya Yahudi ini dan mengapa mereka terlalu berkuasa.

Kita harus kaji secara akademik, ilmiah untuk mengetahui siapa mereka ini.

Saya amat tertarik dengan tulisan seorang penulis bebas, yang juga Pengarah Eksekutif Pusat Penyelidikan dan Kajian Keselamatan (CRSS) Pakistan, Dr. Farrukh Saleem (rujuk http://www.masada2000.org/Powerful-Jews.html) mengenai soal tersebut. Jadikanlah tulisan itu sebagai tatapan dan renungan kita semua - ke mana kita dan ke mana umat Islam harus pergi selepas ini. Dan, siapa yang harus disalahkan? (Nota: Sedikit sebanyak ia juga akan menjawab surat-surat dan SMS yang dihantar untuk ruangan Forum, Utusan Malaysia yang meminta ditonjolkan apakah produk di belakangnya Yahudi).

Begini tulisan beliau:

Hanya ada 14 juta Yahudi di muka bumi ini; tujuh juta di Amerika, lima juta di Asia, dua juta di Eropah dan 100,000 di Afrika. Bagi setiap orang Yahudi ada 100 orang Muslim (1:100). Namun, jika dicampur semua sekali, Yahudi lebih 100 kali berkuasa daripada orang Islam. Mengapa ini berlaku?

Siapa mereka ini?

Nabi Isa (Jesus of Nazareth) ialah Yahudi. Albert Einstein, saintis zaman moden paling terkemuka dan disebut oleh majalah Time sebagai 'Manusia Abad ini' ialah seorang Yahudi; Sigmund Freud - melalui teori id, ego dan super-ego ialah bapa psikoanalisis, juga seorang Yahudi; begitu juga Karl Marx, Paul Samuelson dan Milton Friedman.

Selain mereka banyak lagi orang Yahudi yang hasil kebijaksanaan mereka berupaya menghasilkan keperluan untuk kita semua: Benjamin Rubin memperkenalkan jarum suntikan pelalian.

Johas Salk mereka vaksin polio yang pertama. Gertrude Elion mencipta ubat melawan leukemia. Baruch Blumberg mencipta vaksin Hepatitis B. Paul Ehrlich menemukan rawatan untuk siflis. Elie Metchnikoff menang Hadiah Nobel untuk penyakit berjangkit. Bernard Katz menang Hadiah Nobel kerana kajian mengenai transmisi neuromuskular.

Andrew Schally penerima Nobel dalam kajian endokrinologi (berkaitan sistem endokrin dan kencing manis). Aaron Beck menemui terapi kognitif (rawatan mental, kesugulan dan fobia).

Gregory Pincus membangunkan pil perancang keluarga yang pertama. George Wald menang Nobel bagi kajian mata manusia, Standley Cohen dianugerahi Hadiah Nobel dalam kajian embriologi (kajian janin dan perkembangannya). Willem Kolff mencipta mesin dialisis (mencuci) buah pinggang.

Sejak 105 tahun, 14 juta Yahudi menang 15 dozen Hadiah Nobel, sementara tiga dimenangi oleh 1.4 bilion umat Islam.

Stanley Mezor mencipta mikrocip pertama. Leo Szilards membangunkan reaktor rangkaian nuklear pertama; Peter Schultz (kabel gentian optik); Charles Adler (lampu isyarat); Benno Strauss (besi tahan karat - stainless steel); Isador Kisee (sistem suara di pawagam); Emile Berliner (mikrofon untuk telefon) dan Charles Ginsburg (alat pita rakaman).

Saudagar jenama terkaya dunia juga dikuasai Yahudi iaitu Ralph Lauren (Polo), Levis Strauss (Levi's Jeans), Howard Schultz (Starbuck's), Sergey Brin (Google), Michael Dell (Dell Computers), Larry Ellison (Oracle), Donna Karan (DKNY), Irv Robbins (Baskin & Robbins) dan Bill Rossenberg (Dunkin Donuts).

Richard Levin, presiden universiti tersohor Yale Universiti ialah seorang Yahudi. Henry Kissinger, Joseph Lieberman dan Madeleine Albright (bekas-bekas Setiausaha Negara AS); Alan Greenspan (bekas pengerusi Rizab Persekutuan AS di bawah Reagan, Bush, Clinton dan Bush); Maxim Litvinov (bekas Menteri Luar Soviet Union); David Marshal (bekas Ketua Menteri pertama Singapura); Isaac Isaacs (bekas Gabenor Jeneral Australia); Benjamin Disraeli (negarawan dan penulis Britian); Yevgeny Primkov (bekas Perdana Menteri Rusia dan bekas jeneral KGB); Jorge Sampaio (bekas Presiden Portugal); Herb Gray (bekas Timbalan Perdana Menteri Kanada); Pierre Mendes (Perdana Menteri ke-143 Perancis); Michael Howard (bekas Setiausaha Negara British); Bruno Kreisky (bekas Canselor Austria) dan Robert Rubin (bekas Setiausaha Perbendaharaan AS).

Dalam dunia media, orang Yahudi yang terkemuka ialah Wolf Blitzer (CNN); Barbara Walters (ABC News); Eugene Meyer (Washington Post); Henry Grunwald (Ketua Editor Time); Katherine Graham (penerbit The Washington Post); Joseph Lelyyeld (Editor Eksekutif, The New York Times) dan Max Frankel (The New York Times).

Dermawan dan penyangak mata wang, George Soros ialah Yahudi. Dia menderma AS$4 bilion untuk membantu ahli sains dan universiti serata dunia.

Walter Annenberg menderma untuk membina ratusan perpustakaan berjumlah AS$2 bilion.

Di Olimpik, Mark Spitz membolot tujuh pingat emas. Lenny Krayzelburg ialah pemegang tiga kali pingat emas Olimpik. Spitz Krayzelburg dan Boris Becker adalah Yahudi.

Tahukah anda bahawa pelakon pujaan Harrison Ford, George Burns, Tony Curtis, Charles Bronson, Sandra Bullock, Billy Cystal, Woody Allen, Paul Newman, Peter Sellers, Dustin Hoffman, Michael Douglas, Ben Kingsley, Kirk Douglas, Willian Shatner, Jerry Lewis dan Peter Falk semuanya Yahudi?

Tambahan lagi, Hollywood sendiri diwujudkan oleh orang Yahudi. Antara pengarah dan penerbit, Steven Spielberg, Mel Brooks, Oliver Stone, Aaron Spelling (Beverly Hills 90210), Neil Simon (The Odd Couple), Andrew Vaina (Rambo 1- 2-3), Michael Man (Starsky and Hutch), Milos Forman (One Flew Over The Cuckoo's Nest), Douglas Fairbanks (The Thief Of Baghdad) and Ivan Reitman (Ghostbusters) - semuanya adalah Yahudi.

Mempengaruhi

Washington yang merupakan ibu negara Amerika Syarikat, mempunyai satu pertubuhan lobi yang amat berkuasa. Ia dikenali sebagai Jawatankuasa Hal Ehwal Awam Amerika Israel (AIPAC) yang berupaya mempengaruhi Kongres meluluskan resolusi memuji dan 'membuat apa saja' demi Israel.

Tahukah lagi bahawa William James Sidis dengan IQ 250-300 ialah manusia tercerdik. Dia ialah Yahudi.

Jadi, mengapa mereka ini terlalu berkuasa?

Jawapannya: Pendidikan, pelajaran, ilmu.

Mengapa umat Islam terlalu lemah?

Dianggarkan 1,476,233,470 Muslim di atas muka bumi Allah ini. Satu bilion di Asia, 400 juta di Afrika, 44 juta di Eropah dan enam juta di Amerika. Setiap lima insan manusia ialah Muslim. Setiap seorang Hindu ada dua orang Islam, setiap seorang Buddha ada dua orang Islam dan setiap seorang Yahudi ada beratus orang Islam. Mengapa orang Islam terlalu lemah?

Ini jawapannya: Terdapat 57 negara anggota OIC dan jika dicampur semua cuma ada kira-kira 500 buah universiti; atau sebuah universiti untuk setiap tiga juta orang Islam.

AS mempunyai 5,758 universiti dan India ada 8,407. Pada 2004, Shanghai Jiao Tong Universiti membuat kajian 'Kedudukan Akademik Universiti-universiti Dunia' - dan menakjubkan - tiada satu pun universiti-negara Islam yang berada di puncak 500.

Data yang dikumpul dari UNDP, tahap celik huruf di negara maju ialah hampir 90 peratus dan 15 negara itu mempunyai 100 peratus celik huruf. Negara majoriti penduduk Islam, purata kadar celik huruf ialah sekitar 40 peratus dan tiada negara yang mempunyai 100 peratus semuanya celik huruf.

Sekitar 98 peratus penduduk di negara maju menamatkan sekurang-kurang sekolah rendah, sementara hanya 50 peratus di negara majoriti Islam. Sekitar 40 peratus penduduk di negara maju memasuki universiti, sementara hanya 2 peratus di negara majoriti Islam.

Negara-negara majoriti Islam mempunyai 230 ahli sains bagi setiap (per) sejuta penduduk. Di AS 4,000 per sejuta, Jepun 5,000 per sejuta. Di seluruh negara Arab, penyelidik sepenuh masa ialah 35,000 dan hanya 50 juruteknik per sejuta (berbanding di negara maju 1,000 juruteknik per sejuta).

Negara Islam membelanjakan 0.2 peratus daripada KDNK untuk penyelidikan dan pembangunan (R&D) sebaliknya, di negara maju membelanjakan 5 peratus daripada KDNKnya.

Kesimpulan: Dunia Islam kurang keupayaan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan.

Akhbar harian yang dibaca oleh setiap 1,000 orang dan jumlah judul buku yang dibaca oleh setiap sejuta orang adalah dua angka tunjuk bagi menentukan sama ada ilmu pengetahuan disalurkan ke dalam masyarakat.

Di Pakistan, hanya ada 23 akhbar harian per 1,000 rakyat Pakistan sementara nisbah di Singapura ialah 360. Di UK, jumlah judul buku per juta orang ialah 2,000 sementara di Mesir ialah 20.

Kesimpulan: Dunia Islam gagal menyalurkan ilmu pengetahuan.

Yang menariknya, jumlah terkumpul KDNK tahunan 57 buah negara ahli OIC ialah di bawah AS$2 trilion. Amerika sahaja, menghasilkan barangan dan perkhidmatan bernilai AS$12 trilion, China AS$8 trilion, Jepun AS$3.8 trilion dan Jerman AS$2.4 trilion.

Pengeluar minyak yang kaya, Arab Saudi, UAE, Kuwait, Qatar secara rangkuman menghasilkan barangan dan perkhidmatan (rata-rata minyak) bernilai AS$500 bilion; Sepanyol sahaja menghasilkan barangan dan perkhidmatan bernilai lebih AS$1 trilion, Poland AS$489 bilion dan Thailand AS$545 bilion.

Jadi, mengapa orang Islam tidak berkuasa dan orang Yahudi paling berkuasa?

Jawapannya ialah: Kurangnya ilmu. Kurangnya pendidikan dan kurangnya pelajaran.

Tuesday, January 13, 2009

BALASLAH KEJAHATAN ORANG DENGAN KEBAIKAN!

Pagi ini, seorang murid saya menelefon saya menceritakan masalahnya yang menjadi isteri kedua. Setelah berkahwin dengan suaminya (katanya seorang ustaz), isteri tuanya selalu melakukan berbagai-bagai tohmahan kepadanya sehingga hidupnya merasa sempit. Ke mana sahaja beliau pergi akan dipandang serong oleh masyarakat. Inilah nasib yang menimpa isteri muda apabila masyarakat dibelenggu oleh kejahilan.

Sudah menjadi kebiasaan manusia yang kesempitan akan cuba mencari penyelesaian. Cuma yang harus dipuji dengan wanita ini ialah, beliau banyak merujuk saya kerana katanya penyelesaian yang saya berikan banyak berdasarkan kepada al-Quran dan al-Sunnah. Walaupun bersuamikan seorang ustaz, hidupnya tidak banyak berubah kerana suaminya ini banyak kekurangan (muhasabah untuk semua ustaz-termasuklah diri saya sendiri).

Cuma apa yang perlu dinasihatkan kepada mana-mana orang yang ditimpa musibah agar jangan cepat menuduh orang mengenakan sihir kepada mereka. Fenomena ini berlaku kepada wanita ini. Beliau mengatakan madunya banyak menyihirnya serta menanam jin di dalam badannya. Sering saya katakan tuduhan sebegini tidak banyak memberikan faedah kerana ianya tergolong di dalam kategori buruk sangka. Firman Allah; [al-Hujurat-49.12] Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani.Walaupun sihir ini tidak dinafikan kewujudannya, tetapi bagaimanakah kesannya sekiranya tuduhan itu tidak benar? Selain itu, orang yang bersangka buruk akan menjadikan hidup mereka tidak tenteram kerana senantiasa menganggap orang di sekelilingnya berperasaan dengki kepadanya. Cuba bayangkan sekiranya kita pula dituduh melakukan sihir sedangkan kita tidak pernah terfikir pun untuk mendekati perkara yang haram dan kufur ini.

Berbalik kepada kisah wanita ini, saya telah memberikannya beberapa doa yang elok untuk diamal sebagai bantuan rohani kepada masalahnya ini. Saya cadangkan beliau membaca doa nabi Musa ketika di Madyan selepas melarikan diri ketakutan daripada bangsa Firaun; [al-Qasas-28.24] Maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka, kemudian ia pergi ke tempat teduh lalu berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan".

Juga zikir Laa ilaha illah wahdahu laa syarika lah....Kedua-dua zikir ini diharap akan dapat meneguhkan jiwa wanita tersebut.

Selain itu, saya juga berikan 2 penyelesaian praktikal untuknya yang kedua-dua ini nampaknya agak berat untuk dilaksanakan, iaitu;

1- Menilai kembali faedah dan manafaat perkahwinan tersebut kerana setelah ditanya, perkahwinan ini banyak mengundang fitnah dan masalah berbanding manafaat dan kebahagiaan. Saya juga teringat satu kisah yang dibawa oleh Prof . Dr. Wahbah al-Zuhayli di dalam Tafsir al-Munirnya, ; bagaimana seorang lelaki miskin datang berjumpa seorang alim dan bertanya bagaimana cara hendak membebaskan dirinya daripada belenggu kemiskinan. Lalu orang alim itu mengarahkannya supaya berkahwin. Setelah berkahwin, lelaki tersebut datang kembali menemuinya kerana masalah kemiskinannya masih tidak berubah bahkan bertambah teruk. Orang alim itu kemudiannya mengarahkannya supaya bercerai.

Orang ramai yang menyaksikan peristiwa ini bertanya kepada si alm tentang tindakannya itu. Lalu jawab si alim.. Pada mulanya aku mengarahkannya berkahwin agar dia dapat keluar dari belenggu kemiskinan kerana aku bersandarkan pada ayat ini; [al-Nur[24.32] Dan kahwinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan perempuan) dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaNya kerana Allah Maha Luas (rahmatNya dan limpah kurniaNya), lagi Maha Mengetahui.

Namun begitu setelah berkahwin, kemiskinannya tetap tidak berubah, lalu aku menyuruhnya bercerai kerana aku bersandarkan kepada ayat ini; [al-Nisa'[4.130] Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan (keperluan) masing-masing dari limpah kurniaNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Luas limpah kurniaNya, lagi Maha Bijaksana. (Lihat Tafsir al-Munir pada Tafsiran ayat al-Nisa':130)

Kesimpulannya mana-mana isteri sememangnya tidak mahu berkongsi suami kerana dirasakan madunya telah merampas kebahagiaan hidupnya. Semestinya penyelesaian cerai amat perit untuk dilakukan.

2- Dengan cara yang agak luar biasa iaitu dengan mendampingi madunya (isteri tua) lalu berbuat baik terhadapnya. Walaupun madunya berkali-kali cuba melakukan fitnah, berbuat sesuatu yang buruk kepadanya, wanita ini disarankan agar membalas segala kejahatan itu dengan budi yang baik. Saranan ini walaupun nampak janggal, tetapi sebenarnya bersandarkan kepada firman Allah; [Fussilat[41.34] Dan tidaklah sama (kesannya dan hukumnya) perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah (kejahatan yang ditujukan kepadamu) dengan cara yang lebih baik; apabila engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, dengan serta merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. [41.35] Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk melakukan kaedah yang kedua ini ternyata amat sukar dan hampir mustahil kerana ianya seolah-olah bertentangan dengan naluri pendendam manusia. Akan tetapi apa sahaja yang disebut oleh al-Quran pasti ada cahaya harapan padanya.
Perbualan saya dengan wanita ini disudahi dengan 2 nasihat ini. Terpulanglah kepadanya untuk memilih cara yang mana. Akan tetapi secara peribadi, saya lebih gemarkan cara yang kedua. Buangkan segala rasa dendam dan kesedihan , gantilah dengan rasa sayang dan persaudaraan sebagaimana keadaannya ahli syurga. Firman Allah; [al-Hijr[15.47] Dan Kami cabut akan apa yang ada dihati mereka dari perasaan hasad dengki sehingga menjadilah mereka bersaudara (dalam suasana kasih mesra), serta mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing.