Sunday, October 9, 2011

Pandangan Liqa' Asatizah Berkenaan Bajet 2012

Liqa' Khas Asatizah (Ilmuan dan Pendakwah Islam Malaysia) pada 8 Oktober 2011 (Sabtu) telah membincangkan isu Bajet 2012 yg telah dibentangkan oleh YAB PM. Hasil perbincangan merumuskan seperti kenyataan berikut:- 

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad s.a.w serta ahli keluarganya, sahabat dan seluruh umat yang menurutinya dalam kebaikan dan keimanan.

Kami sekumpulan ilmuan Islam dan pendakwah tanahair dengan ini sukacita untuk berkongsi sedikit respon kami terhadap bajet 2012 yang baru dibentangkan Jumaat. Dengan status sebahagian besar kami yang kerap diajukan soalan berkaitan kehidupan dari pelbagai aspek khususnya dalam bab agama, kami merasa tanggungjawab untuk menyumbang idea dan ilmu, justeru kami duduk mengadakan pertemuan di antara ilmuan dan beberapa pendakwah yang berkesempatan bagi membincangkan BAJET 2012 walau mengakui kami tidak mempunyai angka-angka lengkap dan terperinci berkait pembangunan ekonomi Negara. Pun begitu, itu tidaklah menghalang kami dari memberikan respon dari angka-angka dan cadangan yang termaktub di dalam buku bajet 2012.

Bajet 2012 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak semalam menyediakan peruntukan RM232.8 bilion dengan defisit 4.7 peratus. Secara umumnya kami mengakui bahawa bajet yang dibentangkan secara umumnya adalah baik dan memberi perhatian yang banyak serta agak komprehensif kepada kemaslahatan rakyat dari pelbagai genap lapisan dan sektor.

Pun begitu, agak merungsingkan apabila bajet ini masih kekal defisit, tahun lalu defisit adalah sebanyak 5.4 peratus. Perlu difahami unjuran hasil kerajaan pada tahun 2012 hanyalah RM 186.9 billion dan ini bermakna kerajaan perlu membuat hutang dalam negara yang baru sebanyak RM 45.9 billion.

Kami dengan ini, menyuarakan kebimbangan kami terhadap trend menambah hutang dalam mengurus dan membangun Negara tercinta ini. Menurut Laporan Bank Negara Malaysia yang terkini bertarikh 30 September 2011, berdasarkan angka hutang negara setakat suku kedua 2011 menunjukkan jumlah hutang negara telah pun mencecah RM437 bilion dan meningkat 11.9 peratus kepada RM455.75 billion  bagi hujung tahun ini.

Berhutang itu bukanlah perkara yang sihat untuk diteruskan tanpa sebarang plan konkrit untuk menyelesaikannya, Nabi Muhammad s.a.w bersabda:

من أدّان أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه , ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله

Ertinya : Barangsiapa yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya, Allah akan mengembalikan pinjaman itu, namun barangsiapa yang meminjamnya dengan niat ingin merugikannya, Allah pun akan merugikannya" ( Riwayat Al-Bukhari, 2/83 )

Juga sabda baginda:-

اللهم إني أعوذبك من المأثم والمغرم ( الدين ) , فقيل له : إنك تستعذ من المغرم كثيراً يا رسول الله ؟ فقال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب , ووعد فأخلف

Ertinya : Ya Allah, aku berlindung kepadaMU dari dosa dan hutang, lalu Baginda ditanya : Mengapa engkau sering meminta perlindungan dari hutang, whaai Rasulullah ? ; Baginda menjawab : " Jika seseorang berhutuang, bila berbicara ia dusta, bila berjanji ia mengingkari" ( Riwayat Al-Bukhari, 1/214 )

Berdasarkan hasil perbincangan telus, sederhana akademik dan sifat non-partisan  di antara beberapa peserta pertemuan  ilmuan Islam dan pendakwah terlibat dalam pertemuan berkala ini, pihak kami menyambut Bajet Negara 2012 dengan perasaan bercampur-campur.

Secara ringkas dan mudah dan berdasarkan kemampuan kami yang sederhana, berikut adalah respons kami terhadap beberapa isi penting terpilih dari Bajet 2012 yang dibentang pada 7 Oktober 2011:-

A) Sokongan sepenuhnya

Kami memberikan sokongan sepenuhnya terhadap item-item berikut:-

Kewujudan Dana Perusahaan Kecil Sederhana secara Patuh Shariah bernilai RM2 billion yang akan diagihkan melalui institusi kewangan Islam yang terpilih.

Potongan cukai kepada sukuk terbitan wakalah, sebelum ini telah diberikan kepada sukuk mudarabah, BBA, Istisna’, murabahah, ijarah.
Pengecualian cukai bagi urusniaga sukuk bukan ringgit sebagai galakan perkembangan industri kewangan Islam.

 Skim pembelian kereta baru jenama tempatan bagi pemilik teksi individu dengan beberapa tawaran nilai lupusan bagi jangka hayat kereta yang berbeza. Ini juga baik, bagi menggalakkan kualiti teksi sedia ada, sekaligus mengurangkan risiko pengguna dan menaikkan imej negara.

Potongan dua kali belanja syarikat bagi yang menyediakan latihan internship. Langkah ini juga disokong khususnya latihan teori dan peperiksaan di universiti semata sememangnya tidak mampu menghasilkan tenaga kerja yang cekap dan mahir, justeru tawaran ini dikira mampu meningkatkan kecekapan tenaga kerja muda di Malaysia disamping menaikkan produktiviti syarikat terbabit dengan tenaga kerja yang lebih menjimatkan.

Mana-mana pemberi biasiswa dari kalangan syarikat swasta akan memperolehi pengecualian cukai.

Pertukaran gaji kepada sistem satu lapis dan kenaikan gaji, iaitu pada kadar RM80 – RM320 atau opsyen skim SBPA dengan faedah kenaikan gaji pad akadar 7-13 peratus.

Bonus setengah bulan kepada kakitangan awam dan bantuan RM500 kepada pesara.

Dana Pengkomersialan Inovasi bagi PKS sebanyak RM 500 juta melalui pembiayaan patuh Shariah.

Yuran sekolah rendah & menengah dimansukhkan.

Sumbangan orang ramai kepada rumah ibadah dan sekolah swasta akan mendapat potongan cukai.

Pelbagai program membangun hal asasi di luar Bandar melalui dana bernilai RM5 bilion untuk jalanraya, air bersih, elektrik, tangki air, felda diperbaiki sistem pengairan dengan bajet RM400 juta lagi.

Umur bersara lanjut ke 60 tahun.

Jadual dan jumlah jam kerja pegawai perubatan di ubah kepada purata hanya 60 jam seminggu sahaja, ditambah dengan sistem elaun oncall pada kadar RM30 ke RM 80 semalaman.

Bajet biasiswa bagi galakan penjawat awam menyambung pelajaran di peringkat BA, MA dan PhD

Naik pencen 2 peratus setahun.

Baiki rumah nelayan dari dana sumbangan bernilai RM 300 juta.

Bantuan guaman bagi yang tertuduh tidak mampu. Bajet RM 15 juta diperuntukan.

Hospital kanak-kanak dan wanita RM 700 juta.

Warga emas berumur 60 ke atas dikecualikan dari caj hospital kerajaan sebagai  pesakit  luar. Selain itu juga diberikan 50% diskaun tambang LRT dan Monorel

 Orang ramai boleh menggunakan RM 1300 dari wang KWSP mereka untuk mendapatkan kuota haji melalui kaedah ring-fencing.

Peruntukan meningkatkan sumber makanan melalui pertanian dengan nilai 1.1 billion.

Baucar buku RM 200 bagi pelajar matrikulasi, IPTA, IPTS dan tingakatan enam.

Galakan sistem bina kemudian jual, diperuntukan melalui perbankan Islam bagi rumah bernilai RM 600,000 ke bawah. Ertinya, hanya apabila rumah siap, barulah pelanggan diperlukan untuk membuat bayaran bulanan.

B) Sokongan dan nota perhatian

Berikut pula adalah item yang disokong, namun dengan dengan sedikit nota:-

Pengecualian cukai duti import dan duti eksais untuk kereta elektrik dan hybrid. Namun pihak kami merasakan pihak kerajaan sewajarnya meluaskan lagi galakan ini dan bukan sekadar terhad kepada dalam industri automatif, malah juga wajar diberikan potongan cukai atau insentif yang sesuai kepada mana-mana perusahaan dan perkilangan yang mampu beroperasi secara bersih dan kurang pencemaran melalui sistem ‘tekonologi hijau’, selain itu kami juga ingin mencadangkan agar kerajaan mengkaji bagi mengenakan cukai penalti atau khas kepada mana-mana kenderaan dan kilang yang mengakibatkan sebaran ‘carbon emission’ berlebihan kepada persekitaran.

Pengecualian cukai bagi francais tempatan bagi mengalakkan perkembangannya. Dengan kelebihan ini, pihak kami menyeru agar harga khidmat, servis dan makanan yang disediakan oleh francais terlibat tidak dinaikkan bagi mengelakkan tambahan beban bagi rakyat, juga diharapkan pihak kerajaan mampu mengambil inisiatif menasihatkan pihak francias menaikkan kualiti perkhidmatan mereka.

Skim rumah pertama bagi kakitangan berpendapatan di bawah RM 3000, dibenarkan untuk membeli rumah pada harga maksimum RM 400 ribu berbanding RM220 ribu sebelum ini, dengan kebenaran menggabung nama suami isteri. Kami berpendapat kenyataan ini hanya merawat sebahagian masalah pemilik rumah pertama sedang ia tidak mampu menyelesaikan masalah harga rumah yang tinggi kepada golongan ini. Selain itu, pengumuman ini dijangka boleh mengakibatkan galakan tidak langsung penjual untuk menaikkan harga rumah lalu  menambahkan risiko kemampuan peluang golongan ini memperolehi rumah.

Amanah ikhtiyar – 2.1 billion bagi tujuan ‘micro credit’, namun diharapkan agar ia mampu disalur juga melalui dana patuh Shariah.
Sistem bas di luar Bandar RM 150 juta. Namun begitu, bajet kali ini mengalpakan peruntukan dan tumpuan untuk pengemaskinian dan sistem transportasi dalam bandar yang masih belum berkesan..

Menggalakkan Doktor, akauntan, guaman dan lain-lain professional buka perkhdimatan di luar Bandar dengan dana RM100 juta bagi pinjaman riba 4 peratus. Ia disokong namun mengapa tiada pilihan dana patuh Shariah? Juga disarankan agar kerajaan bukan hanya mengehadkan kepada badan professional tetapi juga badan-badan kebajikan dan sukarela yang ingin mengadakan khidmat sepertinya.

SME ‘revitalization fund’ untuk SME bermasalah. Pinjaman mudah 1 juta boleh diberikand dari dana bernilai RM 100 juta yang disediakan. Walau bersetuju namun pihak kami merasakan keperluan kerajaan memberi pilihan perkhidmatan Patuh Shariah melalui perbankan Islam

Bantuan RM500 kepada isu rumah berpendapatan bulan RM3000 dan ke bawah dalam usaha meringankan belanja seharian rakyat termasuklah dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Kami bimbang bantuan ini akan mencetuskan lambakan tunai ke dalam masyarakat yang boleh mengakibatkan peningkatan kadar inflasi akibat kenaikan harga barangan, justeru pihak kami mengharapkan kerjaaan mampu merancang tatacara yang boleh digunakan bagi mengawal kenaikan harga barang agar tidak dinaikan sewenangnya akibat pengumuman ini, khususnya apabila ditambah dengan pemberian bonus sebanyak setengah bulan gaji. Juga pihak kami juga menegaskan bahawa agak ramai keluarga berpendapatan kurang dari RM 3000 yang tidak akan mendapat bantuan ini lantaran mereka tidak berdaftar dengan LHDN, juga tidak jelas sama ada individu yang tidak pernah membayar cukai LHDN boleh berdaftar tahun ini lalu terus mendapat kemudahan ini.

Pemilik teksi individu dan kereta sewa dikecualikan dari duti eksais dan cukai jalan sebanyak 100 %. Ini adalah baik bagi menggalakan lagi tekanan syarikat kepada pemandu teksi. Pun begitu, kami juga merasakan adalah bertambah jika kerajaan dapat juga mempertimbangkan pemberian permit-permit teksi kepada individu dengan lebih banyak

KARISMA: Untuk warga emas miskin RM 300 sebulan, kanak-kanak miskin RM 100 sebulan, kurang upaya RM 150-350 sebulan. Kami bersetuju cuma melihat agar perlu ada peruntukan bagi OKU untuk mendapatkan peluang pekerjaan di dalam perkhidmatan awam, menaikan fasiliti asasi mereka di tempat awam selaras dengan dasar OKU, selain itu sewajarnya kerajaan memberikan pengecualian cukai kepada syarikat swasta yang mengambil OKU bekerja (jika belum ada) 

C) Komentar umum

Berikut pula komentar umum kami terhadap bajet 2012 :-

Belanjawan defisit berterusan melebihi 5 tahun bukanlah sesuatu yang sihat. Defisit menyebabkan keperluan kerjaaan untuk meminjam dengan faedah riba, apabila setiap tahun pinjaman bertambah maka jumlah hutang-hutang sebelum ini yang ‘outstanding’ pasti akan semakin menyesakkan. Bajet kali ini masih tidak menjelaskan plan kerajaan untuk menaikkan hasil dan pendapatan bagi mengelakkan belanjawan defisit.

Tiada sama sekali peruntukan untuk pembangunan urusan hal ehwal Islam sebagai agama rasmi melalui agensi-agensi kerajaan. Ini patut dikaji segera oleh kerajaan kerana bajet sepatutnya memberi perhatian dan sokongan kepada resolusi yang dicapai dalam Kongres Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia bagi membangunkan pengurusan hal ehwal Islam
.

Peruntukan bagi sekolah-sekolah agama rakyat tiada disebut dan diabaikan.

Peruntukan untuk mengatasi gejala sosial yang semakin meruncing juga tiada diberikan perhatian sama sekali. Peruntukan patut disediakan sama ada melalui sekolah, agensi kerajaan terbabit, NGO dan yang layak.

Pemberian konsesi dan kontrak kepada beberapa pengendali lebuh raya yang akan dibuat sebagaimana diumum di dalam bajet mestilah diurus dengan penuh integriti agar tidak lagi klausa perjanjian yang merugikan rakyat akibat menjamin kenaikan wajib setiap tahun.

Di dalam keadaan defisit dan pemotongan pelbagai cukai terhadap pelbagai perkara, kerajaan sangat wajar mengenakan kembali ‘import tax’ untuk barang mewah yang pernah dihapuskan sebelum ini.

Terlalu banyak agihan perlu sampai segera kepada masyarakat yang mengharap dari bajet ini, tanpa sikap efisyen tinggi dan tiada badan khas yang dipertanggungjawab, ia mungkin hanya tinggal pengumuman sahaja. Justeru, kami mencadangkan bagi membuktikan ketelusan dan keikhlasan bukan sekadar pilihanraya, kerajaan mewujudkan badan pemantau khas dianggotai wakil kementerian, NGO & ahli politik untuk mencatat setiap agihan yang diumumkan di dalam bajet, lalu melaporkannya secara suku tahunan (quarterly) kepada parlimen bagi pengetahuan rakyat.

Pengecualian cukai bagi projek dan syarikat-syarikat KLIFD yang diberikan sehingga 10 tahun adalah terlalu panjang yang merugikan Negara khususnya apabila kewangan negara berada di dalam kedaaan defisit, justeru kami mencadangkan ia dikaji semula dan diubah kepada lima tahun sahaja.

Sekuriti dan isu keselamatan rakyat tidak diperuntukan dengan peruntukan yang mencukupi, walaupun ada bajet untuk polis namun kita perlukan peruntukan khusus untuk sistem tekonologi sekuriti lebih baik seperti CCTV dan lain-lain sistem bagi memudahkan polis membantu keselamatan rakyat jelata.

‘Green tax’ sekali lagi ingin kami highlightkan, pengecualian cukai bagi syarikat mampu mengurangkan pencemaran dan kenakan cukai bagi yang membuat pencemaran diperlukan.

Bagi mengelak spekulasi di dalam pemilikan perumahan, kami berharap kerajaan mampu mengkaji lagi sistem yang telah diperkenalan sebelum ini iaitu pembelian rumah ketiga dan seterusnya, institusi kewangan diminta untuk memberi pinjman sehingga 70 % sahaja, namun bagi merendahkan terus peluang spekulasi yang menyebabkan harga rumah meningkat sehingga menyukarkan pembeli rumah pertama dan pembeli untuk tujuan penginapan (bukan pelaburan), kami meminta pembiayaan dan pinjaman untuk pembelian rumah ketiga dan ke atas dihadkan kepada 50 % sahaja berbanding 70 % sebelum ini.

Peruntukan bagi mengemaskan dan menaiktaraf sistem pengangkutan dalam bandar tidak disebut di dalam bajet kali ini.

Selain memberikan tumpuan kepada hospital baru, naik taraf hospital swasta dan klinik, perlu juga perlu juga mengkaji khidmat di hospital swasta yang kian meningkat kos khidmat mereka.

Transformasi sepatutnya tidak hanya terhad kepada plan agihan yang baik tetapi plan kerajaan untuk tingkatkan integriti, kesungguhan dan keazaman mengelak ketirisan yang mengakibatkan perbelanjaan mengembang.

Tidak disebut kali ini berkenaan cukai barangan ‘dosa’ ke atas rokok, arak, judi dan sepertinya. Ini diperlukan bagi memperolehi pendapatan Negara dalam keadaan defisit dan mengecilkan jumlah mereka yang ingin terjebak di dalam masalah terbabit.

Kedai 1Malaysia (KRIM) adalah baik namun perlu disedari peruncit kecil terpaksa bersaing dengan harga barangan jualan KRIM yang 40% lebih rendah dari harga pasaran, jika tidak dikawal lokasinya boleh ‘membunuh’ kedai-kedai runcit milik peniaga kecil dan sederhana, justeru kami mencadangkan agar kedai ini benar-benar ditempatkan lebih banyak di kawasan luar bandar atau di kawasan yang dikenalpasti didiami kumpulan pendapatan rendah seperti PPRT di kawasan bandar atau universiti.

Kadar keuntungan cukai harta tanah, di dalam lampiran bajet 2012 disebutkan niat kerajaan adalah untuk mengekang spekulator hartanah dari berleluasa lalu cukai ke atas keuntungan jualan harta tanah dinaikkan dari 5 % ke 10 % bagi pelupusan dalam tempoh kurang dari 2 tahun, kami mencadangkan agar kerajaan mengembalikannya kepda jadual cukai asal iaitu 30% secara berperingkat dwi tahunan agar masalah ini dapat dibendung dengan lebih efektif. Selain itu, jualan harta tanah setelah 5-10 tahun pula dicadangkan agar tidak dihapuskan terus, maka boleh diletakkan cukai minima sekitar 1 peratus, ia dijangka penting untuk menjana pendapatan kerajaan.

Akhirnya, kami menyeru kepada semua pihak yang terlibat dalam fasa penyampaian dan perlaksanaan segala inisiatif yang telah dimaktubkan dalam belanjawan yang diumumkan agar bersifat amanah dan menzahirkan accountability yang tinggi agar setiap inisiatif yang dijanjikan benar-benar dirasai manfaatnya oleh para kumpulan sasaran. Kami mengingatkan seluruh stakeholders yang terbabit dengan Firman Allah SWT:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat”. (An Nisa:58)

Firman Allah juga :

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Ertinya : sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. ( Al-Qasas : 26)

Sabda Rasulullah SAW:

“Tiada iman pada orang yang tidak beramanah” (Riwayat Ahmad)

Dari kami untuk khidmat masyarakat,

Ustaz Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri (Mursyid)
Ustaz Dr. Zaharuddin Abd Rahman (Pengerusi)
Ustaz Dr. Maszlee Malik
Ustaz Dr Zahazan Muhammad,
Ustaz Syed Mohd Norhisyam
Ustaz Dr Abdul Basit Abdul Rahman,
Ustaz Hj Mohammad Nidzam Abdul Kadir,
Ustaz Hj Aizam Mas’ud,
Ustaz Hj Hasrizal Abdul Jamil,
Ustaz Dr. Khairuddin Aman Razali,
Ustaz Imam Muda Asyraf Mohd Ridzuan,
Ustaz Ramadhan Fitri Elias,
Ustaz Dr.Ahmad Wifaq Mokhtar,
Ustaz Zamri Zainuldin 'Mantop'
Ustaz Abdullah Bukhari Al-hafiz
Ustaz Ahmad Husni Abd Rahman
Ustaz Shauqi Othman
Ustaz Dr Firdaus Mohd Hatta
Dr. Mohd Nizam Barom

Tuesday, August 30, 2011

KHUTBAH AIDIL FITRI TUAN GURU NIK ABDUL AZIZ, SELASA 30 OGOS 2011
Selepas 2 malam menjadi imam terawih dan membuat tazkirah ringkas, pihak surau berhampiran rumah mentua meminta saya untuk memberikan khutbah pada Hari Raya, namun permintaan itu saya tolak kerana pada hari raya tahun lepas saya sudah terlepas peluang untuk mengikuti khutbah Aidil Fitri Tuan Guru Nik Abdul Aziz kerana baru sahaja menjalani pembedahan buah pinggang. Peluang tahun ini tidak akan dilepaskan untuk mendengar butiran hikmah Tuan Guruku ini. Berikut adalah ringkasan khutbah beliau pada tahun ini. Tangan saya rancak menyalin intisarinya untuk dipaparkan dalam blog ini, namun begitu ia mungkin tidak setepat rakaman sebenar. Oleh itu saya mengolah teks beliau untuk dikongsi bersama di sini.1) Allah tidak pernah menghalang fitrah manusia yang mahukan kegembiraan. Fitrah ini perlu disalurkan mengikut kehendak Allah. Semasa berada selama 13 tahun di Mekah, umat Islam susah nak bergembira dan mengamalkan agama kerana penindasan  kerajaan Mushrikin Mekah. Ni'mat kebebasan beragama dan berhari raya hanya mulai dirasai setelah berhijrah ke Madinah. Kesimpulannya hari raya yang disambut umat Islam bukan hanya sambutan anjuran kerajaan seperti lazimnya berlaku dalam sesebuah negara, tetapi ia adalah anjuran Allah Penguasa Alam, sehingga puasa pada hari itu pun diharamkan sama sekali. Bahkan sesiapa yang cuba berpuasa pada hari itu akan berdosa.

2) Sambutan hari raya yang disertai takbir adalah manifestasi syukur kepada Allah yang telah mengurniakan hidayahNya kepada kita. Ini difahami dari firman Allah:

 ۗ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسرَ وَلِتُكمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلىٰ ما هَدىٰكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرونَ

Ertinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas PETUNJUKNYA yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Hidayah itu pula bukan menjadi milik kita yang boleh diambil atau dibuang dengan mudah seperti kita menekan atau menutup suis lampu di rumah kita. Ia adalah milik mutlak Allah, namun tingkah laku kita juga memainkan peranan untuk memudahkan hidayah Allah menjengah masuk ke hati kita. Ini berdasarkan firman Allah:

وَالَّذينَ اهتَدَوا زادَهُم هُدًى وَءاتىٰهُم تَقوىٰهُم

Ertinya: Dan (sebaliknya) orang-orang yang menerima petunjuk (ke jalan yang benar), Allah menambahi mereka dengan hidayat petunjuk, serta memberi kepada mereka (dorongan) untuk mereka bertakwa (Muhammad[47:17]).

3) Bulan Ramadhan yang baru berlalu adalah bulan puja umur al-Quran (Istilah sambutan hari lahir bagi para raja menurut budaya orang Kelantan). Selain hari raya yang menjadi sambutan tahunan, umat Islam juga perlu mendengar khutbah mingguan pada hari Jumaat. Antara rukun yang perlu dilaksanakan dalam khutbah mingguan atau tahunan ini adalah untuk mendengar bacaan ayat al-Quran tanpa mengira jenis ayatnya. Rukun ini bertujuan mengajar umat Islam untuk menghayati al-Quran secara konsisten. Khatib pula perlu memetik ayat yang boleh disesuaikan dengan isu semasa. Dengan ini, umat Islam akan sedar fungsi al-Quran kepada kehidupan mereka. Malangnya sesetengah umat Islam hanya membaca al-Quran untuk tujuan tertentu sahaja seperti mendapat pahala, dilagukan dan untuk menghalau pelesit. Sepatutnya al-Quran dihayati dan digali hikmahnya untuk kegunaan hidup.3) Mengapa boleh berlaku isu murtad? Secara teorinya, orang Melayu semenjak zaman Parameswara memeluk Islam bukan kerana kesedaran mereka, tetapi kerana mengikut kehendak para Raja dan Sultan. Islam pula dibawa oleh para pedagang Islam yang berakhlak tetapi tidak sehebat karisma para ulama. Akibatnya orang Melayu memeluk Islam kerana tarikan ketaatan kepada pemimpin dan keindahan akhlak para pedagang. Mereka memeluk Islam bukan kerana keteguhan akidah sebagaimana para sahabat nabi SAW. Namun begitu, usaha mereka tetap disanjungi kerana telah mengislamkan datuk nenek moyang kita.  Tanpa usaha mereka kita pun belum tentu mengenal Allah seperti sekarang.

4) Selain faktor sebelum ini, kesan penjajahan juga memainkan peranan kepada kelemahan akidah umat Islam. Para penjajah telah memilih bakal pemimpin gantian mereka dari kalangan bukan beragama. Akibatnya rakyat terpaksa menerima pemimpin yang berkiblatkan penjajah dan jahil persoalan dosa, pahala, syurga dan neraka. Para agamawan sezaman mereka pula suka mengasingkan diri dari medan politik kerana kekangan bahasa Inggeris. Mereka suka berkubu di surau dan masjid mengajar Fardhu Ain sehingga persoalan agama hanya disempitkan kepada soal halal haram, sah batal sahaja. Pendekatan akidah yang mereka bawa juga begitu berfalsafah dan sukar untuk difahami sedangkan akidah menurut al-Quran amat mudah dan boleh difahami oleh orang Arab Jahiliah pada zaman nabi SAW. Pengajaran akidah yang berbelit kadangkala tambah menyukarkan orang awam untuk mengenali Allah. Pendekatan falsafah dalam akidah dibawa oleh para ulama silam untuk melawan kerancakan fahaman muktazilah. Musuh zaman moden pula bukan lagi pemikiran muktazilah tetapi pemikiran NASIONALIS yang memisahkan agama dari politik.

5) Nabi berkhidmat bukan seperti para pemimpin berkhidmat. Sesetengah pemimpin hanya mementingkan perut dan poket mereka. Di akhirat kelak, para pengikut yang di dunia dahulu tidak berfikir menjadi pak turut pemimpin yang jahat akan menyesal serta menyalahkan para pemimpin ikutan mereka. Mereka amat berharap agar dapat kembali ke dunia untuk menebus kesalahan lalu. Namun semua harapan mereka kosong belaka. Firman Allah:


إِذ تَبَرَّأَ الَّذينَ اتُّبِعوا مِنَ الَّذينَ اتَّبَعوا وَرَأَوُا العَذابَ وَتَقَطَّعَت بِهِمُ الأَسبابُ

Ertinya: (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.

وَقالَ الَّذينَ اتَّبَعوا لَو أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنهُم كَما تَبَرَّءوا مِنّا ۗ كَذٰلِكَ يُريهِمُ اللَّهُ أَعمٰلَهُم حَسَرٰتٍ عَلَيهِم ۖ وَما هُم بِخٰرِجينَ مِنَ النّارِ

Ertinya: Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan ke luar dari api neraka (al-Baqarah[2:166-167]).

Berbeza dengan para ahli politik dunia, keprihatinan nabi SAW kepada umatnya berterusan ke akhirat. Baginda amat risaukan umatnya terjatuh ke dalam neraka ketika semua manusia melintasi dada neraka di atas titian Sirat sebagaimana firman Allah:

وَإِن مِنكُم إِلّا وارِدُها ۚ كانَ عَلىٰ رَبِّكَ حَتمًا مَقضِيًّا


Ertinya: Dan tiada seorangpun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya; (melintasi neraka di atas titian Sirat),(yang demikian) adalah satu perkara yang mesti (berlaku) yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu (Maryam[19:71]).

Dalam menggambarkan ketegangan suasana tersebut, nabi SAW menyebut dalam sebuah hadith:

ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم... الحديث

Ertinya: Tidak ada yang bercakap pada hari itu (ketika manusia melintasi titan Sirat) kecuali para Rasul, dan percakapan para Rasul pada hari itu adalah; Ya Allah! Selamatkanlah! Selamatkanlah (umatku).

6) Tuan Guru Nik Aziz juga menjawab kata-kata sesetengah orang yang tidak bersetuju dengan lafaz Takbir yang dilaungkan oleh sesetengah orang dalam sesetengah majlis. Melaungkan takbir adalah salah satu amalan nabi. Baginda ketika menunggang unta menaiki dan menuruni bukit selalu bertakbir kerana menyatakan kebesaran Allah. Laungan takbir jangan hanya difahami dalam kerangka politik, tetapi ia menggambarkan kepatuhan hamba kepada Allah dan sudah pasti ia jauh lebih baik daripada hanya bertepuk tangan.

7) Islam wajib diamalkan secara penuh sebagaimana firman Allah:

يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا ادخُلوا فِى السِّلمِ كافَّةً وَلا تَتَّبِعوا خُطُوٰتِ الشَّيطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبينٌ

Ertinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu (al-Baqarah[2:208]).

Para pemimpin yang hanya mengambil ajaran Islam secara terpilih samalah seperti seorang pemimpin yang melonggarkan skru sesebuah tayar. Akibatnya rakyat bawahan yang lebih jahil akan terus membuang skru yang sudah sedia dilonggarkan oleh para pemimpin yang jahil. Atau tayar tersebut yang digunakan oleh rakyat jelata akan senang tercabut apabila bergerak. Ini analogi gejala murtad yang berpunca daripada kejahilan dan kelonggaran pemimpin.

8) Dalam memilih pemimpin (yang baik untuk dunia dan akhirat)  dalam sistem demokrasi, mengundi adalah wajib. Mustahil sekali untuk seseorang tokoh datang menawarkan diri untuk menjadi menteri besar atau perdana menteri. Apa yang lebih penting adalah memilih pemimpin yang benar-benar layak. Contoh pemimpin terbaik adalah nabi Muhammad SAW yang memegang semua portfolio pemerintahan.


9) Antara pengajian agama adalah percaya dengan kewujudan para malaikat! Mereka ini pula makhluk ghaib yang hanya boleh diketahui melalui pengajaran agama. Persoalan ghaib tidak dapat ditanggap oleh ilmu Sains moden. Oleh itu, umat Islam wajib mempelajari agama melalui wahyu dan pada masa yang sama tidak mengabaikan ilmu  Sains. Pokoknya sains dan agama saling bergandingan. Antara para malaikat yang wujud adalah malaikat pemikl arasy yang senantiasa berdoa kepada orang elit ; orang yang beriman dan bertaqwa. Doa para malaikat adalah doa yang amat diperlukan oleh manusia. Firman Allah:

الَّذينَ يَحمِلونَ العَرشَ وَمَن حَولَهُ يُسَبِّحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيُؤمِنونَ بِهِ وَيَستَغفِرونَ لِلَّذينَ ءامَنوا رَبَّنا وَسِعتَ كُلَّ شَيءٍ رَحمَةً وَعِلمًا فَاغفِر لِلَّذينَ تابوا وَاتَّبَعوا سَبيلَكَ وَقِهِم عَذابَ الجَحيمِ

Ertinya: Malaikat yang memikul Arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya, bertasbih memuji TuhanNya dan beriman kepadaNya; serta mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman (dengan berdoa merayu): Wahai Tuhan kami! RahmatMu dan IlmuMu meliputi segala-galanya; maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalanMu dan peliharalah mereka dari azab Neraka (Ghafir[40:7]).

Orang islam yang elit dan berpegang dengan al-Quran amat beruntung kerana senantiasa didoakan oleh para malaikat tersebut.

10) Ilmu agama hanya dapat diperolehi dengan panduan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab hidayah yang amat elit. Ia juga hanya mampu diterima oleh hamba Allah yang elit sahaja seperti orang yang beriman dan bertaqwa. Ini selari dengan firman Allah:

ذٰلِكَ الكِتٰبُ لا رَيبَ ۛ فيهِ ۛ هُدًى لِلمُتَّقينَ


Ertinya: Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi PETUNJUK BAGI ORANG YANG BERTAQWA (al-Baqarah[2:2]).


11) Dunia ini bertuan dan menjadi milik Allah. Manusia wajib mengormati tuan rumah dan tidak boleh sebarangan menceroboh dan bergerak bebas dalam rumah yang bertuan tanpa izin tuannya. Begitulah juga perumpamaan untuk manusia semasa hidup di dunia ini. Mereka wajib mengikut segala kehendak Allah dalam semua aspek hidup.

12) Khutbah beliau disudahi dengan doa agar hak royalti minyak rakyat Kelantan dikembalikan. Beliau berdoa agar pihak yang mengkhianati hak rakyat Kelantan diberikan hidayah atau kejahatan mereka itu dibalas dengan pemusnahan mereka. Beliau juga mendoakan kesejahteraan sultan Kelantan yang bau, Sultan Muhammad kelima.

Sunday, August 21, 2011

KALAULAH AKU ADA 48 JAM SEHARI & LIQA' ILMUWAN DI TELAGA BIRU.


Khamis lepas (18 Ogos 2011) adalah hari yang paling padat dalam Ramadhan tahun ini. Setiap saat dirasakan begitu berharga, semuanya penuh berisi:

1) Seawal pagi (jam 7:45 am) saya ke Klinik Nefrologi Hospital Selayang untuk mengambil darah bagi memantau keadaan buah pinggang saya yang kurang cantik dalam bulan ini.

2) Seterusnya saya berkejar ke UIAM bagi mengendalikan kelas Tilawah & Tafsir al-Quran untuk staff CELPAD yang berlangsung selama sejam dari jam 8:30 – 9:30 am setiap hari dalam bulan Ramadhan.

3) Selesai saja kelas, saya menyiapkan pula power point presentation bagi Tazkirah di Banquet Hall , IIUM untuk program berbuka puasa anjuran MSD & Finance Division. Tazkirah itu sepatutnya diberikan oleh Dr Maszlee, namun beliau terpaksa menolak kerana kesuntukan masa dengan urusan peribadinya.

4) Selepas siap menghantar soft copy untuk presentation kepada Encik Jamil (MSD) selaku pengarah program, saya perlu bersiap pula mengukuhkan hafazan untuk surah yang perlu dibaca pada malam ini untuk solat terawih(juzuk 19).

5) Sepulang dari mengambil anak-anak dari sekolah, saya perlu pula membuka kitab Tafsir untuk membuat ringkasan tafsir dan isi kandungan juzuk 19 untuk tazkirah sebelum solat sebagaiamana lazimnya dilakukan sepanjang bulan Ramadahan ini. Jemaah Masjid memang tertunggu-tunggu untuk mendengar pengisisan ini saban malam.


6) Selesai membuat ringkasan juzuk 19, saya bergegas pula ke Masjid UIAM kerana program Tazkirah di MSD bermula sejurus selesai solat Asar. Tazkirah di MSD bermula dari jam 5:30 pm dan berakhir pada jam 6:15 pm.

7) Walaupun dipelawa oleh pihak penganjur (Dato' Wan Hilmi-Exec Director MSD) untuk bersama meraikan masjlis mereka sehingga waktu berbuka, saya terpaksa menolak kerana kesuntukan masa. Sesudah itu saya terus bergegas ke Titiwangsa berbuka puasa di rumah keluarga angkat.

8) Sejurus selesai solat terawih, saya bergegas ke pejabat Telaga BIru di Menjalara untuk bertemu kawan-kawan dalam Liqa’ Ilmuwan dan Daie. Perbincangan malam ini banyak terfokus kepada isu politik. Dr Maszlee Malik membentangkan secara ringkas konsep wasatiah dalam berpolitik.

9) Semasa hangat berbincang, kami telah diziarahi oleh Dr. Hasan Ali, yang kebetulan datang bertanya khabar. Beliau mengharapkan para pednakwah jangan hanya tahu bercakap tetapi perlu melakukan sesuatu tindakan yang berkesan untuk mengubah masayarakat. Beliau juga mengatakan punca gejala murtad yang berlaku adalah kerana kejahilan, meninggalkan solat dan kehendak yang melampau kepada material.

10) Pihak Liqa’ kemudiannya membahagikan tugasan kepada semua ahli untuk menggariskan beberapa manhaj pertengahan (Wasatiyah) dalam bidang agama yang berbeza. Setelah dipersetujui pihak yang bertanggungjawab untuk tugasan adalah:- Muamalat Maliyah (Urusan harta)- Dr Zaharuddin
- Akidah- Ustaz Aizam Mas’ud
- Dakwah- Ustaz Zamri (Mantop)& Imam Muda Asyraf
- Penyucian Jiwa-Dr Zulkifli al-Bakri
- Ibadah- Dr Ahmad Wifaq & Ustaz Ahmad Husni
- Berinteraksi dengan Turath - Dr Abdul Basit
- Al-Quran & Hadith - Dr Zahazan, Abdullah Bukhari & Ustaz Syauqi
- Politik-Dr Maszlee Malik & Dr Khairudin al-Takiri
- Pendidikan & Gaya hidup-Ustaz Hasrizal Jamil & Ustaz Izhar

11) Ahli Liqa’ juga berbincang tentang isu Murtad dan lawatan JAIS ke sebuah gereja yang didakwa cuba mengkristiankan beberapa umat Islam. Dr Maszlee mempunyai pandangan yang menarik tentang isu tersebut, iaitu:* Semua Muslim sepakat tidak bersetuju dengan usaha memurtadkan orang Islam. Namun begitu selaku pihak berkuasa agama, JAIS perlu mengelakkan pendekatan menghukum dan melakukan beberapa langkah bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada mereka, antaranya:

- JAIS memerlukan rebranding daripada imej 'penguatkuasa' yang 'strict' kepada pasukan penyantun, daie, penyelamat dan pebimbing yang penuh kasih sayang. JAIS juga perlu keluar dari sikap menghukum kepada sikap membimbing dan bersama masyarakat.

- JAIS memerlukan seorang liason officer yang boleh berbahasa Inggeris dan berimej 'mesra masyarakat' untuk mengetuai komiti 'hubungan masyarakat majmuk' sebagai perantara di antara JAIS dengan komuniti agama-agama lain di Malaysia. Komiti ini bertanggungjawab untuk mengadakan hubungan rasmi dan tidak rasmi di antara JAIS dengan komuniti agama-agama lain tanpa prejudis. Sebarang persoalan berhubung pertelingkahan agama mestilah diselesaikan oleh komiti ini dahulu sebelum 'enforcement' atau kekuasaan digunakan.

- JAIS perlu memperkasakan NGO-NGO Islam, badan-badan kebajikan, masjid-masjid dan badan-badan dakwah dengan memberikan tauliah untuk mereka menerima zakat dan mengagihkannya kepada yang memerlukan setaraf LZS. Pendekatan non-state actors lebih dekat di hati masyarakat dan tidak mencerminkan hubungan di antara 'penguasa yang memberi' kepada 'rakyat yang meminta' seperti sekarang ini. Hubungan di antara badan-badan tersebut akan lebih berbentuk tolong-menolong, bantu-membantu dan dipenuhi dengan kasih sayang serta sifat caring and sharing.

- JAIS perlu memperatkan hubungan dengan para akademik di dalam bidang perbandingan agama, sosiologi serta politik, dan menjadikan mereka panel penasihat berhubung isu kemajmukan agama di Malaysia. JAIS mestilah bersedia untuk menerima kritikan, cadangan dan berubah di dalam berhadapan dengan para akademik yang bersikap kritis, analitik dan konstruktif. Para akademik yang dipilih juga mestilah bukan di atas bendera parti atau kecenderungan politik, tetapi kerana kelayakan, kecekapan dan pengiktirafan yang mereka terima samada di peringkat antarabangsa mahupun nasional.

- JAIS perlulah mengamalkan sikap keterbukaan di dalam kebersamaan dengan umat Islam dengan menegenepikan sentimen kepartian, kemazhaban dan juga kecenderungan pemikiran. Jika JAIS mewujudkan ramai musuh dalaman, usaha mereka untuk mempersembahkan Islam di dalam bentuk yang cantik kepada masyarakat akan terus menemui kebuntuan.12) Sebelum berakhir, ahli liqa’ mendengar Tazkirah yang menarik disampaikan oleh Dr Wifaq. Beliau menekankan beberapa isu:

- Al-Quran adalah punca kebahagian dan kesejahteraan semua perkara bagi umat Islam. Tanpa al-Quran kita tidak akan mengenal Islam, Ramadhan, Allah dan Nabi Muhammad.

- Al-Quran bukan buku Sains tetapi buku hidayah (al-Baqarah[2:2 & 185]). Ia difahami daripada perkataan huda (petunjuk) yang disebut dan dikaitkan secara langsung dengan al-Quran dalama ayat-ayat ini:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

[2.2] Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa;


شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

[2.185] (Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar denganyang salah.

- Setiap umat Islam yang membaca al-Quran perlu menghayati (tadabbur) setiap ayat untuk mencari hidayah dan petunjuk Allah.


- Solat adalah rukun Islam yang paling utama wajib dijaga. Beliau menyebut kepentingan solat dengan mengaitkan peristiwa keluhan umat Islam di Mekah yang senantiasa ditindas oleh Mushrikin. Mereka berhasrat membalas balik segala penindasan dengan kekerahsan, namun ia dilarang oleh Allah kerana arahan jihad belum diberikan. Tambahan pula pelancaran jihad di Mekah akan memberikan impak buruk kepada golongan minoriti Muslim di Mekah. Sebaliknya untuk megukuhkan jiwa dan mental mereka Allah menyuruh mereka menjaga solat. Firman Allah:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

[4.77] Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad), akan orang-orang yang (pernah) dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tangan kamu (daripada bertindak melancarkan perang yang belum diizinkan), dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat". (Mereka meminta juga hendak berperang), kemudian apabila mereka diperintahkan berperang, tiba-tiba sepuak di antara mereka merasa gerun kepada manusia sama seperti mereka merasa gerun kepada (azab) Allah atau lebih gerun lagi. Lalu mereka (merayu kepada Allah dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan kami berperang (pada saat ini)? Mengapa Engkau tidak biarkan kami hingga ke tempoh yang singkat (iaitu akhir hayat kami)?" Katakanlah (wahai Muhammad): "Harba benda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit sahaja, (dan akhirnya akan lenyap), dan (balasan) hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang-orang yang bertaqwa (kerana ia lebih mewah dan kekal selama-lamanya), dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun".

13) Liqa’ berakhir pada jam 1:30 am. Saya bernasib baik kerana Liqa’ pada kali ini diadakan di tempat yang agak dekat dengan rumah saya di Selayang. Setelah meredah kesejukan pagi selama hampir 30 minit, saya selamat sampai di rumah jam 2 pagi dengan rasa keletihan yang amat sangat. Esoknya pula saya perlu berpagi-pagi lagi memberikan tazkirah Ramadhan (Tadabbur juzuk ke 19 al-Quran bersempena hari ke 19 Ramadhan) untuk staff perpustakaan UIAM dari jam 9 pagi hingga 10.30 am. Selesai sahaja tazkirah itu, sessi Tazkirah kedua bakal menuunggu iaitu Tazkirah untuk kakitangan CELPAD bertajuk al-Quran, Laylat al-Qadr & Nuzul Quran dari jam 11-12:30…

Ya Allah ! memang aku hambaMu yang lemah..pulihkanlah tenagaku dengan tidur pada malam ini, agar aku masih mampu menyampaikan sedikit ilmu anugerahMu kepada umat Islam di UIAM. Amin!

Saturday, August 20, 2011

Pendirian Liqa' Asatizah tentang pembedahan batin

Dari blog abu haseef

Selepas meneliti unsur-unsur yang terdapat dalam pembedahan batin yang diamalkan sesetengah perawat seperti membedah tubuh badan dengan tangan kosong atau tanpa peralatan moden, membetulkan tulang tanpa sentuhan fizikal, menggunakan peralatan ghaib, pengubatan jarak jauh dan seumpamanya, dapat disimpulkan seperti berikut :

1) Pembedahan batin adalah suatu hakikat yang kabur kerana tidak boleh dibuktikan dengan naql, aql dan sains.

2) Pembedahan batin tidak mempunyai sandaran hukum daripada Kitab dan Sunnah Nabi SAW mahupun amalan salafussoleh.

3) Hujah mengaitkan pembedahan batin dgn pembelahan dada Nabi SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan Isra' adalah batil kerana perkara tersebut adalah irhas/mu'jizat yg tidak boleh dikiaskan kepada bukan nabi.

4) Pembedahan batin telah diamalkan dalam agama lain dengan begitu berleluasa seperti Kristian atas nama spiritual healing, psychic surgery @ operation, jirahah gharbiyyah atau jirahah ruhaniyyah. Ini menunjukkan, Islam, iman dan taqwa bukanlah syarat utama pembedahan batin boleh dilakukan seperti dakwaan sesetengah pihak.

5) Tokoh-tokoh awal perubatan alopati Islam seperti Ibn Sina, al-Zahrawi, Ibn al-Haytham, al-Razi, Ibn Rusyd dll menunjukkan perubatan moden adalah sebahagian daripada perubatan Islam (bukan sahaja al-tibb al-nabawi) sekaligus menafikan jenis-jenis perubatan yang mencarik adat.

6) Pembedahan batin diyakini menggunakan khidmat jin @ qarin yang dikhuatiri boleh membawa kepada syirik berdasarkan nas-nas al-Qur'an dalam surah al-Jin ayat 6 dan surah al-Zukhruf ayat 36.

7) Pembedahan batin termasuk perkara mencarik adat yang mampu dipelajari dan boleh dilakukan secara berterusan, ini menunjukkan ia bukan karamah atau ma'unah sebaliknya lebih dekat kepada unsur-unsur sihir dan sya'wazah.

8) Masyarakat Islam dinasihatkan meninggalkan rawatan syubhah seperti pembedahan batin dan kembali kepada al-tibb al-nabawi spt menggunakan ayat-ayat syifa', doa ma'thur dll atau kembali kepada perubatan alopati (moden) yang tidak bercanggah dengan hukum syara'.

21 Julai 2011

Ahli liqa':

Ustaz Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri ( Mursyid Liqa’)
Ustaz Dr. Zaharuddin Abd Rahman (Pengerusi/ Moderator)
Ustaz Dr Abdul Basit Abdul Rahman,
Ustaz Dr Zahazan Muhammad,
Ustaz Hj Mohammad Nidzam Abdul Kadir,
Ustaz Hj Aizam Mas’ud,
Ustaz Hj Hasrizal Abdul Jamil,
Ustaz Dr. Khairuddin Aman Razali,
Ustaz Imam Muda Asyraf Mohd Ridzuan, (Tidak Hadir)
Ustaz Ramadhan Fitri Elias, (Tidak hadir)
Ustaz Dr. Maszlee Malik,
Ustaz Dr.Ahmad Wifaq Mokhtar,
Ustaz Syed Mohd Norhisyam
Ustaz Zamri Zainuldin 'Mantop'
Ustaz Abdullah Bukhari Al-hafiz
Ustaz Ahmad Husni Abd Rahman
Ustaz Shauqi Othman

Disahkan dalam liqa' pada 18 Ramadhan 1432
Dicatat oleh Abu Haseef

Thursday, August 11, 2011

BILA SEBENARNYA TARIKH NUZUL AL-QURAN????


AL-QURAN KUNCI MA’RIFAH & PENGHIDUP JIWA YANG MATI

Allah adalah Zat yang ghaib. Mata kasar & pemikiran terbatas manusia tanpa bimbinganNya tidak akan dapat mengenalNya (Ma’rifatullah). Kasih sayang Allah terbukti dengan penurunan al-Quran yang menjadi tali antara makhluk denganNya serta cahaya yang membebaskan manusia dari kesesatan. FirmanNya:

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Ertinya: Alif, Laam, Raa'. Ini ialah Kitab (Al-Quran) Kami turunkan dia kepadamu (wahai Muhammad), supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap-gelita kufur kepada cahaya iman - dengan izin Tuhan mereka - ke jalan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji (Ibrahim[14:1]).

Orang yang diberikan cahaya al-Quran mempunyai kelebihan berbanding orang biasa. Allah membandingkan antara 2 kontra ini. FirmanNya:

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Ertinya: Dan adakah orang yang mati (hatinya dengan kufur), kemudian Kami hidupkan dia semula (dengan hidayah petunjuk), dan Kami jadikan baginya cahaya (al-Quran, Islam & iman) yang menerangi (sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dapatlah) ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia, (adakah orang yang demikian keadaannya) sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelap-gelita (kufur), yang tidak dapat (al-An’am[6:122]).

2 individu yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah ‘Umar al-Khattab (orang yang dihidupkan hatinya) dan Abu Jahal bin Hisham (yang berterusan mati hatinya)(Tafsir al-Tabari). Ayat ini bukti doa nabi SAW dimakbulkan: Ya Allah muliakanlah Islam dengan salah seorang dari mereka, Umar al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisyam- Sunan al-Tirmidhi, Ibn Majah).


AL-QURAN DITURUNKAN DUA KALI.

Al-Qur’an diturunkan Allah sebanyak 2 kali:

1) Penurunan secara sekaligus dari langit ketujuh (Bayt al-Ma’mur) ke langit pertama (Bayt al-‘Izzah).

2) Penurunan secara berperingkat bermula di gua Hira’ (al-‘Alaq[96:1-5]) dan berakhir dengan al-Baqarah [2:281] selama 23 tahun (yang akhirnya melengkapkan jumlah 6236 ayat al-Quran).PERBAHASAN ANTARA (نزَّلَ & أَنْزَلَ)

Para ulama’ bahasa mengatakan (نزَّلَ) bermaksud penurunan secara berperingkat-peringkat, manakala (أَنْزَلَ) bermaksud penurunan secara sekaligus.

Ayat yang membawa maksud penurunan secara sekaligus:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ

Erti: Dia menurunkan (secara berperingkat) kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci (Al-Quran) dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan isi Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan Ia juga yang menurunkan (secara sekaligus) Kitab-kitab Taurat dan Injil (Ali ‘Imran[3:3]).


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ

Erti: Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan RasulNya, dan kepada Kitab Al-Quran yang telah diturunkan (secara berperingkat) kepada RasulNya (Muhammad, s.a.w), dan juga kepada Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan (secara sekaligus) dahulu daripada itu (al-Nisa’[4:136]).

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

Erti: Sesungguhnya Kami telah menurunkan (secara sekaligus) Al-Quran itu pada malam yang berkat; (Kami berbuat demikian) kerana sesungguhnya Kami sentiasa memberi peringatan dan amaran (jangan hamba-hamba Kami ditimpa azab) (al-Dukhan[44:3]).


إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Erti: Sesungguhnya Kami telah menurunkan (secara sekaligus) (Al-Quran) ini pada Malam al-Qadar (al-Qadr[97:1]).


BERAPA TARIKH SEBENAR NUZUL AL-QURAN KEPADA NABI SAW DI GUA HIRA’?

Orang awam sering keliru tentang tarikh Nuzul al-Quran (17 Ramadhan sebagai cuti Nuzul al-Quran di Malaysia). Sedangkan yang diketahui umum al-Quran turun pada malam al-Qadr dan malam al-Qadr pula tersembunyi pada 10 malam terakhir Ramadhan (20-30). Sebenarnya terdapat banyak pendapat tentang tarikh penurunan al-Quran kepada nabi SAW:

1) 17 Ramadhan. Pendapat ini disandarkan kepada tarikh berlakunya perang Badar. Firman Allah:

Ertinya: Dan ketahuilah, bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya satu perlimanya (dibahagikan) untuk (jalan) Allah, dan untuk RasulNya, dan untuk kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ibnus-sabil (orang musafir yang keputusan), jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh Kami (Allah) kepada hamba Kami (Muhammad) pada "Hari Al-Furqaan", iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera (Islam dan kafir, di medan perang Badar). Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

2) 24 Ramadhan. Pendapat ini disandarkan kepada sabda nabi: Diturunkan Suhuf Ibrahim pada malam pertama Ramadhan, Tawrat pada 6 Ramadhan, Injil pada 13 Ramadhan, Zabur pada 18 Ramadhan dan al-Quran pada 24 Ramadhan (Musnad Ahmad). Ibn Hajar berkata: Pendapat ini bertepatan dengan (al-Baqarah[2:185] & surah al-Qadr. Boleh jadi malam itu adalah malam al-Qadr untuk tahun itu; ketika al-Quran diturunkan secara sekaligus dari langit ke 7 ke langit dunia itu. Kemudiannya al-Quran diturunkan kepada nabi SAW bermula dengan Iqra’ juga pada malam ke 24 Ramadhan (Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari).

3) 21 Ramadhan. Pendapat ini disandarkan kepada hadith tentang kelebihan berpuasa pada hari Isnin. Apabila ditanya tentang keistimewaan puasa hari Isnin, baginda menjawab: Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itulah juga al-Quran (Iqra’) mula diturunkan kepadaku (Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud).

Ulama sejarah Syeikh Safiy al-Rahman al-Mubarakfuri dalam kitab sirahnya berkata: Nabi dilantik pada hari Isnin 21 Ramadhan bersamaan 13 Ogos 610 Masihi. Hari Isnin Ramadhan pada tahun itu pula (pada perkiraan ahli falaq) jatuh pada 7, 14, 21 & 28. Nas lain juga menyebut malam al-Qadar hanya jatuh pada malam ganjil. Oleh itu malam ke 21 adalah yang paling sesuai untuk dikatakan sebagai tarikh Nuzul al-Quran kepada nabi SAW di Gua Hira’ (al-Rahiq al-Makhtum, ms 70-71).PENURUNAN DAN PENYEMPURNAAN AL-QURAN SEPATUTNYA MENJADI HARI RAYA KEPADA
ORANG BERIMANيَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58)

Erti: Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah (wahai Muhammad: "kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata) dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangNya, maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita (bukan dengan yang lainnya), kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal)" (Yunus[10:57-58]).

Walau bagaimanapun! Bukan tarikh yang perlu menjadi fokus utama umat islam tetapi sejauh mana kesyukuran dan hak al-Quran yang sudah kita laksanakan. Tanggungjawab kita kepada al-Quran terkandung dalam beberapa prinsip iaitu:

1) Tilawah. Bacaan bertajwid.

2) Tafsir. Faham isinya.

3) Tadabbur. Penghayatan.

4) Tatbiq. Perlaksanaan isinya.

5) Tahfiz. Hafaz sekadar termampu kerana hafazan membantu proses perlaksanaan.


Selain itu, hari penurunan/penyempurnaan AL-Quran adalah hari raya! Seorang Yahudi berkata kepada Umar: Kamu membaca satu ayat (al-Ma’idah[5:3]), sekiranya ayat sedemikian turun kepada kami nescaya kami akan jadikannya hari raya. Umar menjawab..ia turun pada hari Arafah & hari Jumaat (sememangnya ia hari raya) (Sahih al-Bukhari).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Ertinya: Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu (al-Ma’idah[5:3]).

Yahudi tersebut berkata demikian kerana Tawrat juga diberikan kepada nabi Musa secara sekali gus pada 10 Dhu al-Hijjah. Baginda AS menerimanya selepas bermunajat selama 40 hari bermula 1 Dhu al-Qa’dah (al-A’raf[7:142-145]) (Tafsir al-Tabari).

Thursday, August 4, 2011

Mungkin beginilah caranya Allah bercakap dengan kita?


Coretan kali ini bersempena cukup setahun saya menjalani pembedahan buah pinggang (kidney transplant)(5 Ogos 2010- 5 Ogos 2011). Saya amat bersykur kepada Allah dan amat berterima kasih kepada ibu saudara saya yang bermurah hati mendermakan sebelah buah pinggangnya yang bernilai RM 300 ribu.

*******


Nabi musa AS digelar sebagai Kalimullah kerana baginda bercakap secara terus dengan Allah. Ini disebut oleh firman Allah:

وَرُسُلًا قَد قَصَصنٰهُم عَلَيكَ مِن قَبلُ وَرُسُلًا لَم نَقصُصهُم عَلَيكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسىٰ تَكليمًا

Dan (Kami telah mengutuskan) beberapa orang Rasul yang telah Kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini dan Rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan hal mereka kepadamu dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata (secara langsung, tidak ada perantaraan)(al-Nisa'[4:164]).Allah juga berfirman:

۞ وَما كانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلّا وَحيًا أَو مِن وَرائِ حِجابٍ أَو يُرسِلَ رَسولًا فَيوحِىَ بِإِذنِهِ ما يَشاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِىٌّ حَكيمٌ

Dan tidaklah layak bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu (dengan diberi ilham atau mimpi) atau dari sebalik dinding (dengan mendengar suara sahaja) atau dengan mengutuskan utusan (malaikat) lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi keadaanNya, lagi Maha Bijaksana (al-Syura[42:51]).Kisah percakapan nabi Musa dengan Allah dijelaskan lagi dengan kisah berikut:

وَلَمّا جاءَ موسىٰ لِميقٰتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنى أَنظُر إِلَيكَ ۚ قالَ لَن تَرىٰنى وَلٰكِنِ انظُر إِلَى الجَبَلِ فَإِنِ استَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوفَ تَرىٰنى ۚ فَلَمّا تَجَلّىٰ رَبُّهُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمّا أَفاقَ قالَ سُبحٰنَكَ تُبتُ إِلَيكَ وَأَنا۠ أَوَّلُ المُؤمِنينَ


Dan (Tuhan berfirman): Ingatlah ketika Kami selamatkan kamu dari Firaun dan kaumnya, yang menyeksa kamu dengan azab seksa yang seberat-berat dan seburuk-buruknya; mereka membunuh anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu dan (ingatlah bahawa) yang demikian itu mengandungi cubaan yang besar dari Tuhan kamu (al-A'raf[7:143]).


NAMUN BEGITU
! Satu perkara penting yang perlu difahami adalah percakapan Allah sama sekali tidak akan sama dengan percakapan makhluk yang bersuara kerana Allah adalah zat yang tunggal dan tidak akan menyerupai makhlukNya walaupun dalan tatacara bercakap. Oleh itu kita WAJIB yakin bahawa Allah bercakap dengan caraNya tersendiri yang LANGSUNG TIDAK SAMA DENGAN MAKHLUKNYA. Ini dikukuhkan dengan dalil:

 لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ ۖ وَهُوَ السَّميعُ البَصيرُ

Tiada sesuatupun yang sebanding dengan (ZatNya, sifat-sifatNya dan pentadbiranNya) dan Dialah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat (al-Syura[42:11]).*****

Posting kali ini sekadar untuk berkongsi pengalaman peribadi dengan para pembaca semua yang bertujuan MEMBAWA PENDEKATAN bahawa Allah sememangnya wujud dan berada di samping kita pada setiap masa. Bahkan lebih dekat dari apa yang kita boleh bayangkan. FirmanNya:

وَلَقَد خَلَقنَا الإِنسٰنَ وَنَعلَمُ ما تُوَسوِسُ بِهِ نَفسُهُ ۖ وَنَحنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِن حَبلِ الوَريدِ

Dan demi sesungguhnya, Kami telah mencipta manusia dan Kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang (pengetahuan) Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya (Qaf[50:16]).
****

Saya pernah beberapa kali mengalami bisikan tidak bersuara yang kemudiannya membawa kepada suatu tindakan yang menenangkan jiwa. Pengalaman ini saya andaikan suatu bentuk bagaimana Allah bercakap dan MENEGUR perbuatan saya.


PERISTIWA PERTAMA-Tuntutan menjaga hubungan silaturahim.

Pada Ramadhan dan cuti hari raya tahun lepas saya terpaksa berada di Kuala Lumpur kerana pihak Doktor melarang saya pulang ke kampung. Kesunyian amat terasa kerana tidak dapat bersama keluarga pada hari raya. Selepas cuti raya, kami masih kesunyian kerana abang ipar saya yang tinggal di Putra Jaya diam seribu bahasa dan langsung tidak menghubungi kami.

Suatu pagi semasa menuju ke hospital untuk rawatan susulan mingguan, fikiran saya menjadi celaru dan sedih dengan sikap TIDAK PEDULI abang ipar saya ini. Saya berfikir, kami yang baru sahaja menjalani pembedahan serta masih dalam tahap pemulihan tidak sepatutnya dibiarkan tanpa perhatian keluarga terdekat. Sedang saya melayan kesedihan hati, tiba-tiba satu suara meningkah dalam minda saya: KALAU KAMU TIDAK MAHU MENGHUBUNG SILATURAHIM...JANGAN SEKALI-KALI PULA KAMU CUBA MEMUTUSKANNYA! MUNGKIN ABANG IPAR KAMU MEMPUNYAI MASALAHNYA TERSENDIRI! JANGAN BERSIKAP MEMENTINGKAN DIRI KAMU SENDIRI SAHAJA! Saya tersentak dan baru sedar kesilapan saya yang terlalu mementingkan diri sendiri.

Ketika pulang dari hospital, saya menghubungi abang ipar saya dan memang benar! Dia sendiri mengalami sakit teruk dan sudah 2 kali dimasukkan ke hospital Putra Jaya sepulangnya dari cuti raya. Saya amat terkejut dengan pengalaman ini dan saya andaikan suara yang meningkah dalam minda jahat saya itu adalah suatu bentuk percakapan Allah kepada saya. Allah ingin menegur keegoan saya!PERISTIWA KEDUA-Doa saya kepada isteri dimakbulkan.

Selepas pembedahan, saya dan isteri (yang juga baru menjalani pembedahan buang rahim akibat pendarahan teruk ketika melahirkan anak keempat kami pada 26 Ogos 2010)telah bertemu dengan Ketua Pengarah LHDN di Jalan Duta untuk memohon pertukaran temnpat kerja. Isteri saya yang bekerja di Klang amat perlu berpindah ke tempat yang lebih dekat memandangkan keadaan kesihatan kami berdua. Namun pertemuan dengan KP LHDN itu tidak menjamin apa-apa kerana tiada kekosongan tempat untuk sebarang pertukaran.

Kami pasrah dengan keputusan pertukaran dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Kira-kira sebulan lepas, saya bangun bersolat malam dan secara khusus saya berdoa (melebihi daripada biasa) agar isteri kesayangan ini mendapat peluang kerjaya yang cemerlang dan diberikan pertukaran yang dipohon. Semalam (4/8/2011), pihak pentadbiran LHDN Jalan Duta menawarkan isteri saya 2 tempat pertukaran sama ada ke LHDN cawangan Shah Alam atau ke Jalan Duta. Setelah berbincang, isteri saya memilih untuk bertukar ke Jalan Duta. Kami bersyukur dengan keputusan ini.

Malam semalam selepas sahur, saya sempat bersolat 2 rakaat dan seperti biasa, sujud menjadi medan doa dan munajat saya kepada Allah. Ketika berdoa secara khusus untuk kecemerlangan hidup dan kerjaya isteri saya, suatu suara meningkah dalam minda saya: ALLAH DAH MAKBULKAN DOAMU DAHULU (BULAN LEPAS) SEKARANG ISTERIMU AKAN BERTUKAR KE TEMPAT TERDEKAT DENGAN RUMAH! Selesai solat saya terfikir, mungkin ini juga satu cara Allah bercakap dengan saya untuk menyuruh saya agar bersyukur kepadaNya.PERISTIWA KETIGA-Rajuk isteri saya kerana penangguhan pembedahan.

Tahun lepas, tarikh pembedahan saya hampir bertemu dengan tarikh jangkaan kelahiran bayi kami yang keempat. Isteri saya sudah mengambil cuti tanpa gaji selama 3 bulan sebagai langkah persediaan untuk menjaga saya dan melahirkan anak. Malangnya tarikh pembedahan saya sudah berkali-kali ditangguhkan. Penangguhan ini amat merisaukan isteri saya yang cutinya hampir berakhir. Emosinya begitu tertekan dan kami pernah beberapa kali bertegang urat berbincang tentang kerenah hospital dan jangkaan tarikh pembedahan saya.

Pada suatu malam kira-kira jam 2 pagi, ketika sedang nyenyak tidur saya dikejutkan oleh isteri saya. Beliau lantas mencium dan meminta maaf kerana telah bertegang urat tentang isu tarikh pembedahan. Apabila tersedar dari tidurnya sebentar tadi, satu suara halus menusuk ke dalam mindanya secara berterusan. Suara hati yang tidak dapat dikawal oleh mindanya itu seolah-olah berkata:KAMU SEHARUSNYA BERSABAR DI ATAS UJIAN INI, SETIAP UJIAN YANG DIBERIKAN PASTI MAMPU DITANGGUNG OLEH KAMU. KAMU TIDAK SEPATUTNYA BERTEGANG URAT DENGAN SUAMI KAMU. SUAMI KAMU MEMBAWA AL-QURAN SEBAGAI PERJUANGANNYA. KAMU WAJIB MENJAGANYA DENGAN BAIK.
Saya andaikan ini juga salah satu bentuk percakapan dan teguran Allah kepada isteri saya. Subhanallah!Pengalaman ini bukan bertujuan mengatakan saya atau isteri adalah manusia pilihan. Siapalah kami, akan tetapi ia mungkin pernah juga berlaku kepada anda, dan sekiranya ia berlaku, anda wajib bersyukur kepadaNya. Ini juga menjadi bukti memang Allah senantiasa bersama kita. Tinggal lagi adakah kita ini merasakan kehadiranNya.

Atau ini mungkin juga suatu bisikan malaikat sebagaimana sabda nabi SAW:

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Sesungguhnya syaitan dan malaikat mempunyai bisikan kepada anak Adam. Adapun bisikan syaitan adalah suatu dorongan untuk melakukan kejahatan dan mendustai kebenaran, manakala bisikan malaikat pula suatu dorongan untuk melakukan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Sesiapa yang mendapati bisikan itu (malaikat), maka ketahuilah ia datang dari Allah dan hendaklah dia memuji Allah (bersyukur), manakala sesiapa yang mendapat bisikan lain (syaitan), maka hendaklah dia memohon perlindungan daripada syaitan yang direjam (Sunan al-Tirmidhi).


Allahu A'lam!

Sunday, July 31, 2011

USTAZ! SAYA DAH MUAK DENGAN TAZKIRAH RAMADHAN!PERLU ADA KELAINAN PADA TAZKIRAH RAMADHAN.

Teringat saya peristiwa di ambang Ramdahan 2 tahun lepas. Kelas Tafsir saya dalam Program Kursus Umum Tilawah al-Quran anjuran IfLA, CELPAD, UIAM biasanya akan berakhir semesternya sebelum Ramadhan. Para peserta di kelas tersebut akan mengadakan jamuan tutup kelas merangkap jamuan menjelang awal Ramdahan.

Ketika berbicara sambil makan, seorang murid saya bergurau tentang pengisian (Tazkirah) Ramadhan yang bakal menjelma. Murid saya berkata: Ustaz! Saya dah hafaz semua nass dan dalil berkaitan Ramadhan! Kadang-kadang penceramah yang datang asyik dok pusing isu yang sama saja. Kita jemaah pun dah naik muak!

Menurutnya tazkirah Ramdhan saban tahun terlalu berulang isinya sehingga membosankan para jemaah. Kenyataan gurauan ini walaupun agak kasar, ada kebenarannya. Saya menganggap ini sebagai satu cabaran kepada para penceramah agama dan ustaz. Kadang kala untuk mempromosikan agama Allah, kita perlu kreatif dan berfikir di luar kotak. Persepsi sesetengah orang awam yang cintakan agama sebegini perlu diraikan.

Antara pendekatan baru yang boleh dibuat adalah dengan mengulas isi kandungan al-Quran itu sendiri secara ringkas pada setiap malam Ramadhan. Kali pertama saya didedahkan dengan pendekatan sebegini adalah melalui amalan Tuan Guru Nik Aziz semasa beliau memimpin solat terawih di Masjidnya di Kg. Pulau Melaka, Kota Jembal, Kota Bharu.

Setelah saya berhijrah ke Kuala Lumpur pada 1993, saya tidak melihat pendekatan tersebut sehinggalah pada tahun 1996 saya dijemput menjadi Imam Terawih di Surau al-Nur, Bandar Baru Bangi berhampiran Dar al-Syifa’. AJK dan jemaah surau meminta kami, para imam hafiz agar memberikan tazkirah tentang kandungan ringkas setiap juzuk pada setiap malam sebelum menunaikan solat terawih. Permintaan ini mendorong saya untuk membaca, mencari rujukan dan memahami isi setiap juzuk.

Sekarang ini pun saya menggunakan pendekatan yang sama setiap kali Ramadhan. Saya amat bersyukur kerana pihak Masjid Ibnu Sina Tasik Titiwangsa agak terbuka dalam aspek ini. Pihak masjid memberikan saya ruang dalam kira-kira 10 minit setiap malam sebelum terawih untuk mengulas isi kandungan juzuk yang bakal dibaca.


Kaedah yang sama juga saya cuba terapkan untuk kaki tangan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Minggu lepas saya mendapat jemputan untuk memberikan ceramah Ramadhan untuk kaki tangan Perpustakaan UIAM.

Tajuk ceramah yang dijadualkan pada 19 Ogos (19 Ramadhan) itu adalah: Ramadhan Bulan Sedekah. Saya menerima jemputan tersebut dengan 2 syarat:

1) Tajuk asal mesti diubah kepada Tadabbur juzuk 19 al-Quran bersempena hari ke 19 Ramadhan.

2) Setiap kaki tangan Perpustakaan UIAM mesti membawa mushaf terjemaan masing-masing (kongsi Mushaf tidak dibenarkan).

Alhamdulillah, kedua syarat tersebut dipersetujui oleh pihak yang menjemput. Saya sengaja menukar tajuk demi untuk mencari kelainan dan saya juga percaya ramai yang BELUM PERNAH TADABBUR juzuk 19.

Al-Quran yang mengandungi 6236 ayat, 114 surah dan 30 juzuk seperti sebuah lautan yang luas. Di dalamnya terkandung segala macam khazanah alam dan sumber makanan rohani yang perlu diambil manafaat oleh umat Islam. Tambahan pula bulan Ramadhan yang menjadi bulan penurunan al-Quran seperti bulan menuai dan mengail hasil dari al-Quran itu sendiri. Alangkah malangnya sekiranya bulan ini berlalu tanpa kita berpeluang untuk mengambil barang sedikit dari isinya!

Thursday, July 21, 2011

SEMALAM (KHAMIS 21 JULAI 2011) YANG MENGINSAFKAN

Semalam (Khamis, 21 Julai 2011) telah membuka mata saya tentang kekurangan diri serta mengajar erti sebenar ayat dari surah Yusuf:

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

[12:76] (Dengan ilmu pengetahuan), Kami tinggikan pangkat kedudukan sesiapa yang Kami kehendaki, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan, ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui.

PERISTIWA PERTAMA: BERSAMA USTAZ SAIFUDIN MAULUP DI PUSAT PENDIDIKAN AL-ISRHAD (9am -2pm).

Semalam saya terlibat menguji para pekerja Tabung Haji Seremban dalam ujian Penentuan Tahap bacaan al-Quran kerana pihak pengurusan Tabung Haji Pusat berhasrat membekalkan kakitangan mereka dengan kemahiran bacaan al-Quran. Sebelum sampai ke Tabung Haji Seremban kami (saya dan Ustaz Zulkhairi [ketua Jabatan Tilawah al-Quran, CELPAD,UIAM]) singgah terlebih dahulu di sekolah agama rakyat (Pusat Pendidikan al-Irshad) kelolaan kawan lama kami semasa belajar di Dar al-Quran Jakim (1993-1997).


Ustaz Zulkhairi, saya & Ustaz Saifudin Maulup


Selepas pulang dari Mesir pada tahun 2002, Ustaz Saifudin Maulup telah mengambil alih sekolah agama rakyat di Kg. Labu Negeri Sembilan. Ringkasnya setelah bertahun berjuang, beliau berjaya memajukan sekolah tersebut sehingga tahap sekarang dan dinamakan Pusat Pendidikan al-Irshad. Sekolah tersebut masih dalam usaha pencarian dana untuk menubuhkan kompleks yang lebih berkualiti. Melihat kepada kegigihan beliau berjuang memajukan sekolah tersebut sehingga kadang-kadang terpaksa menggunakan wang dari poket sendiri jelas menunjukkan keikhlasan beliau dalam menegakkan Dakwah Islam di tempatnya.


Pelajar Tahfiz al-Irshad


Semasa pulang, saya berasa malu dengan diri sendiri kerana sumbangan yang teramat sedikit terhadap ummah jika hendak dibandingkan dengan perjuangan membangunkan al-Irshad oleh Ustaz Saifudin. Pastinya beliau sudah menanam benih sedekah jariah, ilmu bermanafaat dan doa anak soleh yang bakal menjadi sahamnya di akhirat kelak! Subhanallah.

Ustaz Saifudin yang mengamalkan sebuah Tariqat juga menjelaskan kepada saya tentang hakikat sebenar hidup secara sufi.Perbincangan kami juga membuka mata saya apa hakikat sebenarnya sufi dan proses penyucian jiwa di sisi Allah. Kadang-kadang kita terlalu asyik berdebat, melabel orang dengan berbagai label sehingga lupa untuk menyucikan jiwa. Akibatnya kita ditenggelami secara tidak sedar dengan penyakit Ujub, Riya’ dan sebagainya.

-Para pembaca yang budiman boleh membantu mengukuhkan lagi perjuangan Ustaz Saifudin dengan menyebarluaskan usaha beliau. Maklumat mengenai Pusat Pendidikan al-Irshad boleh didapati di link ini.

PERISTIWA KEDUA: LIQA’ DAIE & ASATIZAH DI SG MERAB (JAM 7:30 PM- 12:15 AM)


Jam 6:30 petang saya memandu sendirian meredah kesesakan jalan raya di KL untuk ke Sg. Merab , Bangi untuk menghadiri buat kali pertama Liqa’ Daie & Asatizah. Liqa’ ini pada awalnya dianjurkan oleh Ustaz Dr. Zaharuddin (rujuk link ini). Liqa’ ini mengumpulkan beberapa tokoh ilmuan agama ternama tanahair yang banyak memberikan sumbangan ilmu kepada umat Islam di Malaysia. Pertemuan ini bertujuan menyatukan para ilmuwan dan pendakwah agama yang datang dari berbagai kepakaran.

Apabila bertemu dengan ahli liqa’ ini, terasa diri saya amat kerdil dan jahil. Pertemuan sebegini amat bagus untuk menyedarkan semua bahawa bergerak berseorangan senang mendedahkan diri kepada berbagai masalah seperti Ujub, Syok sendiri dan terlebih pandai. Banyak isu semasa dibincangkan dalam liqa' ini, antaranya definisi Wasatiyyah yang menjadi prinsip Liqa' ini. Dr Zaharuddin yang menjadi moderator juga menjelaskan dalam setiap Liqa', para ahli yang selesai membaca sebuah buku baru yang baik boleh berbincang dan berkongsi maklumat tentang buku tersebut.

Ahli Liqa' yang mempunyai sebarang kemusykilan agama juga boleh bertanya pandangan semua ahli Liqa'. Dalam pertemuan terdahulu isu bedah batin dibangkitkan dan dalam Liqa' kali ini Ustaz Aizam menjelaskan hukum tentang isu tersebut.

Antara ahli liqa’ yang hadir ialah:

1) Dr. Zulkifli al-Bakri.
2) Dr. Abdul Basit
3) Dr. Zaharuddin Abdul Rahman
4) Dr. Maszlee Malek
5) Dr. Zahazan
6) Ustaz Hasrizal
7) Ustaz Aizam Masood
8) Dr. Wifaq USIM
9) Ustaz Norhisham
10) Ustaz Syauqi UPM
11) Dr. Khairudin Aman Razali
12) Ustaz Zamri Mari mengaji TV9
13) Ustaz Nidzam Abd Kadir
14) Ustaz Ahmad Husni

Dan beberapa tokoh lain.

Sepulangnya dari pertemuan ini, saya bersyukur kerana diberikan peluang bersama mereka dan menanamkan azam agar dapat berusaha lebih lanjut memberikan sumbangan kepada Islam mengikut kepakaran yang saya miliki. Insya Allah.

Sesungguhnya semalam adalaah hari khamis yanag cukup indah dengan 2 pengalaman berharga di 2 tempat yang berbeza. Alhamdulillah!!

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji bagi Allah yang dengan ni’matNya sempurnalah segala amal soleh!
(Sunan Ibn Majah).

Thursday, July 7, 2011

MOTIVASI & PERINGATAN UNTUK ORANG YANG DITIMPA MUSIBAH


Musibah ada lumrah hidup. Apabila ditimpa musibah berbagai reaksi orang terhadap kita. Di sini saya ingin berkongsi beberapa perkara yang mungkin boleh meredakan situasi atau menenangkan jiwa orang yang sering mendapat musibah.

MUSIBAH MUNGKIN PENGHAPUS DOSA

al-Nisa'[4.79] Apa jua kebaikan (nikmat kesenangan) yang engkau dapati maka ia adalah dari Allah; dan apa jua bencana yang menimpamu maka ia adalah dari (kesalahan) dirimu sendiri. Dan Kami telah mengutus engkau (wahai Muhammad) kepada seluruh umat manusia sebagai seorang Rasul (yang membawa rahmat). Dan cukuplah Allah menjadi saksi (yang membuktikan kebenaran hakikat ini).


al-Syura[42.30] Dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan (atau bala bencana), maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan (dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa); dan (dalam pada itu) Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu.

MUSIBAH SEBAGAI TANDA IMAN DAN TAQWA

Sabda nabi: Sesungguhnya orang yang yang paling teruk diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian orang yang seperti mereka, kemudian yang seperti mereka. Seseorang itu diuji berdasarkan agamanya, sekiranya pegangan agamanya teguh maka ujiannya bertambah kuat (Sahih al-Bukhari & Sunan Ibn Majah)
KESIMPULANNYA:

1) Sekiranya anda mendapat Musibah...bersyukurlah kerana dengan melihat kepada dalil pertama & kedua, ia bermaksud anda ditegur kerana dosa anda. Teguran dan musibah itu pula menjadi PENGHAPUS DOSA yang mungkin tak mampu anda tanggung di akhirat.2) Bersyukurlah juga dengan melihat hadith di atas kerana musibah yang melanda menunjukkan INGATAN ALLAH YANG ISTIMEWA kepada anda.

3) Kedua sudut pandang di atas sememangnya baik untuk rohani anda sebagai hamba Allah!! Oleh itu sekiranya mendapat musibah, di samping mengucapkan Inna Lillah..ucapkanlah juga alHamdulillah..nabi juga membaca sebegini apabila mendapat musibah:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

Segala Puji bagi Allah di atas semua perkara/keadaan (Sunan Ibn Majah)

Wednesday, March 23, 2011

BENAR RUPANYA SATU AKAN DIGANDAKAN SEPULUH!!


Lama tak menulis di blog ni, sibuk benar rasanya. Rutin kerja & rutin pemeriksaan di Hospital secara mingguan. Bulan lepas semasa berjumpa Doktor di Hospital, didapati keputusan darah saya tak berapa cantik, bacaan creatine (kandungan dalam darah pengukur fungsi buah pinggang) agak tinggi, jadi pemeriksaan lanjut yang lebih terperinci perlu dilakukan. Pada hari Rabu (2/3/2011), pakar Nefrologi, Dr. Wong meminta saya segera dimasukkan ke Wad 7B untuk prosedur biopsi (ambik isi buah pinggang). Saya minta tangguh kerana ada program Jabatan di Sungkai Perak dari Jumaat (4/3/2011) hingga Ahad (6/3/2011).

Sepulangnya dari Perak, saya memandu sendiri ke Hospital Selayang dan dimasukkan ke Wad 7B. Pagi Isnin (7/3/2011) dalam jam 10 pagi, saya ditolak masuk ke Bilik Biopsi & Dr Eshter memulakan proses biopsi. Dr menggunakan jarum sepanjang setengah kaki. Sebelum dicucuk masuk ke bahagian buah pinggang (depan perut sebelah kiri), ubat bius dicucuk pada bahagian tersebut. Kemudian Dr terpaksa menoreh bahagian kecil di perut untuk memudahkan jarum biopsi dicucuk masuk. Nasib saya tidak baik kerana selepas 2 kali percubaan, isi buah pinggang tidak dapat diperolehi dengan cukup.Dr Eshter akhir terpaksa dibantu oleh Dr. Suryati. Kesimpulannya, selepas 2 kali dibius dan 4 kali dicucuk dengan jarum biopsi, barulah isi buah pinggang saya diperolehi dan diantar ke makmal untuk mengetahui punca keputusan darah yang tidak berapa cantik untuk bulan ini.

Selepas biopsi, pesakit tidak dibenarkan bangun untuk tempoh 6 jam bagi mengelakkan pendarahan selepas dicucuk dengan jarum biopsi. Saya kemudiannya ditemani oleh seorang jururawat pelatih lelaki. Beliau begitu tekun membantu saya sepanjang tempoh 6 jam tersebut. Saya juga sempat berbual dengannya dan dia berasal dari Rembau negeri sembilan. Beliau membesar sebagai anak yatim kerana ayahnya meninggal dalam kemalangan jalan raya semasa beliau masih kecil. Apabila tiba waktu tengahari, saya berasa kesian dengan jururawat tersebut, lalu saya hadiahkan kepadanya RM 10 untuk belanja makan tengahari.

Kira-kira jam 2 petang, seorang murid saya datang menziarahi saya (Lutfi Abdullah). Beliau menemani saya sehingga hampir jam 3 petang. Sebelum pulang, Lutfi menghulurkan RM 100 kepada saya sebagai hadiah. Saya menolak tetapi Lutfi mendesak agar saya mengambilnya.

Pada waktu itu, hati saya terdetik dan terkejut. Eh! cepatnya Allah membuktikan kebenaran ayatNya..Lihat firman Allah ini!

Saba'[34.39] Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya, dan Ia juga yang menyempitkan baginya; dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya; dan Dia lah jua sebaik-baik Pemberi rezeki".

Gantian itu pula berjumlah 10 kali ganda. Benarlah juga FirmanNya..

al-An'am[6.160] Sesiapa yang membawa amal kebaikan (pada hari kiamat), maka baginya (balasan) sepuluh kali ganda (dari kebaikan) yang sama dengannya; dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan (kejahatan) yang sama dengannya; sedang mereka tidak dianiaya (sedikitpun).

Juga FirmanNya...

al-Baqarah[2.261] Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya.

Pengalaman di depan mata ini ternyata amat istimewa dan bukan boleh dibuat-buat. Allah mampu mengajar kita dengan sesuatu peristiwa yang akan menyedarkan kita betapa benarnya kalam Allah. al-Hamdulillah!

Saturday, February 26, 2011

DEMONSTRASI DI MESIR DAN TANAH ARAB SEKARANG HARAAMMM??

Bila berlaku demonstrasi rakyat Mesir yang membawa kepada kejatuhan Hosni Mubarak terdapat reaksi negatif sesetengah kumpulan islam. Mereka mengatakan demonstrasi aman adalah bid'ah yang tidak dipraktikkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang kita perlu terbuka dan fleksibel dalam memahami isu sebegini agar umat islam tidak dipandang hina dan berfikiran sempit. Rencana ustaz Zaharuddin ini memang boleh membuka minda anda tentang keluasan islam.

*******

Jangan Keliru : Hukum Politik, Dakwah,Muamalat & Ibadah

Oleh

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.netFiqh muamalat bukanlah terhad kepada hukum-hakam di dalam urusan kewangan semata-mata tetapi ia tercabang kepada seluruh urusan di antara manusia sesama mereka.

Justeru, urusan politik (siyasah), pentadbiran, nikah kahwin (munahakah), hukum jenayah, cara dakwah serta akhlak juga terkandung di dalam bab fiqh muamalat. Muamalat ini juga boleh diklasifikasikan dalam bab ‘Al-Adat’. Sheikh al-Islam Ibn Taymiah berkata :

تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم

Ertinya : Urusan hamba (manusia) seluruhnya sama ada perkataan dan perbuatan itu boleh diklasifikasikan kepada dua jenis : Ibadah yang baik untuk agama mereka dan hal adat yang diperlukan oleh manusia untuk urusan dunia mereka (Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Nuraniyyah, hlm 111)

APAKAH KESAN TERHADAP PEMBAHAGIAN DAN KEFAHAMAN INI?

Sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama silam dan kontemporari, urusan hukum dalam bab fiqh Ibadah adalah agak terhad dan terikat dengan dalil yang specifik (khusus) dan sebahagian dalil umum. Apapun ia mesti mempunyai dalil yang jelas. Sebagaimana kaedah yang dipersetujui oleh para ulama menyebut:-

الأصل في العبادة التوقف

Ertinya : Hukum panduan (asal) bagi urusan ibadah adalah tawaqquf (berhenti dari mencipta, mesti datang dari dalil) (Rujuk kaedah ini dalam, Ibn Hajar, Fath Al-Bari, 3/54 ; Ibn Mufleh, Al-Adab Al-Syar’iyyah, 2/265 ; Al_Zarqani, Syarah Al-Muwatta’, 1/434 ; Al-Syawkani, Naylul Awtar, 2/20)

Syeikhuna Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi pula mengulas lanjut berkenaan displin hukum dalam bab ibadah dengan menjelaskan ciri sesebuah ibadah khusus itu dengan dua kaedah :

ألا يعبد إلا الله

Ertinya : Tiada yang layak diabdikan diri kepadanya kecuali Allah ( ertinya niat mestilah kerana Allah)

ألا يعبد إلا بما شرع

Ertinya : Tiada ibadah kecuali yang disyari’atkan ( mestilah bersumber secara specific atau umum dari nas dalil al-Quran dan hadith).

Hasilnya tidak dibenarkan untuk sesiapa di kalangan manusia, mencipta apa jua bentuk ibadah baru yang tidak didasari oleh dalil. Bukan itu sahaja, malah semua ibadah itu mestilah disandarkan kepada dalil dengan cara istidlal dan istinbad yang sohih.

HUKUM MUAMALAT BERBEZA

Ibn Abidin menjelaskan beberapa aspek muamalat katanya:”muamalat boleh dibahagi kepada lima iaitu pertukaran pemilikan dalam jual beli (mu’wadah maliah), nikah kahwin, perbicaraan di mahkamah (mukhosamah), kontrak amanah (termasuk politik dan kepimpinan), dan pembahagian pusaka” ( Hashiah Ibn ‘Abidin, 1/79)

Bagi semua hukum hakam dan cara serta bentuk dalam fiqh muamalat pula, Allah s.w.t hanya meletakkan beberapa INTI sebagai asas utama yang tidak berubah (ia dinamakan thawabit), namun kebanyakan cara dan bentuk pelaksanaannya boleh berubah dengan perubahan zaman serta tempat. Namun begitu, sebarang perubahan hukum mestilah diawasi oleh para ulama berkelayakan melalui kaedah-keadah tertentu yang sukar untuk diterangkan di sini.

Displin ini penting agar kebebasan itu tidak disalahgunakan oleh sebahagian manusia yang berkepentingan. Hasil dari prinsip muamalat yang tetap dan pelaksanaan yang flexible, Islam dapat menyelesaikan pelbagai masalah kemanusian yang sentiasa berkembang dan pelbagai di setiap pelusuk dunia.

Keadahnya disebut :

الأصل في المعاملات والعادات الإلتفات إلى المعاني

Ertinya : Hukum ghalib dan asal bagi hal ehwal mu’amalat dan adat adalah kembali kepada penelitian objektifnya. ( Al-Muwafaqat, Al-Shatibi, 2/300) [1]

Keadaan itu juga menyebabkan sebahagian besar PELAKSANAAN hukum-hakam dalam bab muamalat berubah-ubah disebabkan oleh suasana dan kebiasaan setempat yang dinamakan ‘uruf. Namun mestilah ‘uruf terbabit tidak secara jelas bercanggah dengan nas dan dalil yang jelas, jika itu berlaku ia dinamakan ‘uruf  fasid atau kebiasaan yang tertolak dan rosak, hukumnya haram dilakukan dan mesti dihentikan.

Justeru, perlulah kita fahami :-

1.     Urusan kewangan adalah bab Fiqh al-muamalat antara manusia dengan manusia. Justeru, mewujudkan suatu kontrak jual beli yang tidak pernah wujud di zaman Nabi adalah HARUS selagi prinsip keadilan dalam jual beli dipelihara, iaitu tiada riba, tiada gharar, tiada judi, terdapatnya keredhaan kedua belah pihak dan pelbagai lagi.


Mengapa ia diharuskan walau tiada yang sedemikian di zaman baginda Nabi s.a.w? Jawabnya, kerana ia adalah satu dari isu dalam hukum Muamalat yang flexible (anjal). Kerana itu jugalah sistem bank hari ini diiktiraf oleh para ulama walau tiada wujud sepertinya di zaman Nabi, namun ia memerlukan modifikasi dari semasa ke semasa agar boleh mencapai objektif kebaikan buat masyarakat.

 

2.    Medium pembelian iaitu matawang adalah dari bab mu’amalat. Justeru, mewujudkan matawang yang baru yang tidak pernah diguna pakai oleh Nabi juga adalah HARUS selagi syarat-syarat keadilan dipenuhi.

Jika ternyata penciptaan itu terdapat kezaliman, mestilah kezaliman itu dibanteras, dirawat dan dikurangkan semampu mungkin. Jika belum punyai kemampuan mudarat hendaklah dikurangkan sedaya mampu. Justeru keharusan penggunaan mesti dihadkan kepada situasi tertentu sahaja, seperti di ketika ekonomi umat Islam terlalu lemah seperti hari ini. Mengapa ia harus walau di zaman Nabi tiada sebegitu?, Kerana ia adalah satu isu dalam Fiqh Muamalat yang flexible(anjal).

 

3.    Urusan pentadbiran dan urusan politik adalah satu dari bab muamalat. Justeru, menyertai protes aman (tanpa bersenjata menurut ghalib dzan yang menyertai) menuntut pemimpin yang ternyata zalim untuk turun dari jawatan adalah HARUS walau ia tidak pernah berlaku di zaman Nabi s.a.w, iaitu selagi ia tidak membawa mudarat yang lebih besar pada penilaian ulama di sesuatu zaman tersebut. Ia juga bukanlah salah satu dari ciri Khawarij kerana ia bukan melawan secara bersenjata dan rusuhan yang terancang.

 

Lihat sahaja bagaimana Khalifah Umar al-Khattab mengendalikan urusan muamalat dalam bab politik dan pentadbiran.

 

Antara contoh paling kontroversi di zaman umar adalah fatwa beliau berkenaan pembahagian kawasan tanah Iraq yang dibuka oleh tentera Islam di waktu itu. Menurut parktis biasa di zaman Nabi dan selaras dengan ayat Al-Quran :

 

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Ertinya : Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil.. ( alAnfaal : 41)

 

Difahami dari ayat itu, 4/5 bakinya dibahagikan kepada tentera yang berjuang. Namun Umar al-Khattab dan sebahagian ulama di kalangan sahabat seperti Sayyiduna Ali, Muadz Ibn Jabal dan beberapa yang lain berpendapat tidak perlu dibahagikan dan membiarkannya kekal di tangan pemiliknya yang asal. Dengan syarat pemiliknya yang asal itu membayar kharaj (cukai tanah) yang boleh dimanfaatkan oleh semua umat Islam.

 

Ijtihad Umar selaku pemerintah ini tidak dipersetujui oleh beberapa sahabat terkemuka seperti Bilal Ibn Rabah dan lain-lainnya. Umar diriwayatkan berkata :-

لو لا آخر الناس ( أي الأجيال المستقبلة ) لقسّمتُ الأرض كما قسّم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر

Ertinya : Jika tidak disebabkan kebaikan generasi terkemudian Islam, nescaya akan ku bahagikan tanah-tanah ini sebagaimana Nabi membahagikan tanah Khaybar (Al-Mughni, Ibn Qudamah, 2/598) [2]

 

Ibn Qudamah kemudiannya menghuraikan, Umar r.a telah mewaqafkan tanah terbabit walau beliau tahu keputusan Nabi s.a.w. Inilah satu contoh jelas menunjukkan kaedah dalam keputusan muamalat Islam boleh berubah dengan berubahnya suasana dan keperluan.  Syeikhuna Yusuf Al-Qaradawi

أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء إنما يدلّ على المشروعية فقط ولا يدلّ بنفسه على الوجوب ولهذا وسّع عمر ومن معه مخالفته

Ertinya : Sesungguhnya semata-mata Nabi melakukan sesuatu (Dalam hal ehwal mamalat termasuk politik) ia hanyalah menunjukkan keharusan dan pensyariatannya sahaja, dan TIDAK MENUNJUKKAN kewajiban, oleh kerana itulah Umar al-Khattab dan yang bersamanya meluaskan (bentuk pelaksanaannya)” ( Madkhal Lidarasati al-Shari’ah Al-Islamiyyah, hlm 220)

 

Dari contoh di atas, zahir fatwanya kelihatan berbeza dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi s.a.w tetapi ia jelas menunjukkan kesamaan dari sudut target dan objektif (maqasid) iaitu untuk mencapai keadilan yang yang terbaik untuk Negara Islam, walau terpaksa sedikit mengenepikan hak individu. Bukankah sudah diketahui bahawa maslahat umum diutamakan dari maslahat individu.

 

Inilah tanda keputusan bersifat politik dan pentadbiran adalah satu dari isu muamalat yang Ia tidak terhad kepada sesuatu ‘bentuk’ specifik yang dilakukan oleh Nabi tetapi hanya terhad kepada inti dan objektif sahaja.

Juga seperti tindakan Nabi yang menolak permintaan sahabat untuk melaksankan limitasi harga jualan (Tas’ir) agar para peniaga tidak boleh menaikkan harga.

 

Kata Nabi semasa menolak permintaan itu :

بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال

Ertinya : Bahkan, Allah yang menurun dan menaikkannya dan sesungguhnya aku berharap untuk bertemu Allah dan tiada sesiapa yang menuntut dariku kerana dizalimi dari sudut harta dan jua jiwa” ( Riwayat Abu Daud ; Sohih : Albani)

 

Namun kemudiannya, Imam Sa’id Musayyab, Yahya Sa’id Ansari, Imam Malik dan ramai lagi ulama tabien sezaman dan yang selepasnya bersetuju ia dilaksanakan dalam suasana peniaga sengaja menyekat barangan bertujuan untuk memaksa harga naik disebabkan permintaan meningkat mendadak. Sebagai jalan menghalang kezaliman dari berlaku.

 

Sheikuha Prof. Dr Fathi Al-Durayni menjelaskan tas’ir diterima kemudian oleh para ulama mujtahidin tabien bagi mencapai maqasid atau objektif yang disasarkan oleh Nabi s.a.w sendiri semasa baginda menolak tas’ir. Iaitu  Baginda menolak kerana tidak mahu berlaku kezaliman kepada pengguna dan peniaga. (Manahij Al-Ijtihad, Dr Fathi Ad-Durayni, hlm 159)

 

Ulama tabien pula membenarkan tas’ir kerana berubahnya suasana dan keperluan di ketika zaman mereka, lalu mereka menerima tasi’r. Jelas dari isu ini, objektif adalah sama cuma bentuknya berbeza.

 

4.    Dakwah dan caranya merupakan satu cabang dari muamalat : Inti dakwah adalah tetap (thabit) iaitu membawa manusia kepada kebaikan yang digariskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan melarang manusia dari apa jua perbuatan dan keyakinan yang bertentangan dengannya.

 

Pun begitu, cara, teknik dan bentuk dakwah itu terbuka kepada pelbagai jenis, tidak hanya terhad kepada kaedah dan bentuk yang digunapakai oleh Nabi iaitu ceramah face to face dengan para sahabat. Justeru, bentuk dakwah dan ajak kepada kebaikan melalui tv, radio, internet, blog, kaset, cd, vcd, mp3 yang dikira tidak secara face to face juga diharuskan.

 

Demikian juga dakwah melalui gambar video yang tidak pernah diguna oleh Nabi, adalah dibenarkan selagi syaratnya asas dapat diikuti.

 

Dakwah melalui platform dan jemaah-jemaah tertentu yang mampu melakukan kerja secara berkumpulan seperti NGO juga diharuskan, walau ia tidak pernah wujud di zaman nabi juga boleh, parti politik juga boleh, melalui system demokrasi yang telah tersedia wujud dan sebagainya.

 

Inilah yang perlu difahami dan tidak tersilap faham bahawa kita WAJIB mengikut bentuk yang nabi gunakan di zaman baginda, sehingga perlu memasuki gua terlebih dahulu atau menolak seratus peratus sistem demokrasi yang ada sebagai jalan untuk mencapai inti dakwah, Ini adalah kurang tepat jika dilihat dari keperluan dan perubahan situasi zaman dan tempat.

 

Jangan pula nanti ada yang berfatwa hanya boleh menaiki unta dan kuda semasa dakwah keran itulah yang dilakukan oleh baginda nabi dan sahabat. Fatwa sebegini tidak disebut oleh mana-mana ulama muktabar.

 

Hasilnya, hendaklah kita fahami mana inti yang perlu diikuti (thawabit), dan mana pula bentuk yang bersifat mutaghayyirat dan flexible. Terlalu banyak dalil dalam bab ini yang tidak sesuai untuk dimuatkan dalam tulisan ringkas ini.

 

KESIMPULAN

 

1.       Hukum ghalib dalam kes-kes muamalat dan penentuan hukum dalam isu-isu baru dalam bab muamalat dan adat adalah merujuk kepada objektif. Caranya? Selagimana tidak bertembung secara qat’ie dan ijma’ dengan mana-mana hukum Shari’ah, ia adalah diharuskan. Seperti berdakwah menggunakan muzik, kartun lukisan dan sebagainya. Ia adalah bab muamalat.

 

2.       Muamalat tidak hanya terhad kepada urusan kewangan tetapi juga seluruh urusan yang melibatkan hubungan manusia dengan manusia lain.

 

3.       Cara dakwah, politik, teknik teguran kepada rakyat yang melakukan kesalahan atau pemerintah yang melakukan kezaliman BOLEH berubah menurut keperluan zaman dan setempat. Ia merupakan isu muamalat yang hanya terikat untuk mencapai intinya selagi teknik adalah neutral. Ia bukan Fiqh ibadah yang sangat terikat kepada dalil specifik dan nas.

 

Namun perlu diingati, sesuatu teknik mungkin disangkal oleh sebilangan ulama di sesuatu zaman dan disokong pula oleh sebahagian ulama yang lain, kedua-duanya berdasarkan proses timbang tara maslahat dan mudarat. Ia adalah hasil ijtihad dan tidak wajarlah kita mengutuk, melabel dan memperlekehkan mana-mana ijtihad yang dikeluarkan oleh ilmuan yang berkelayakan.

 

 

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

25 Feb 2011