Thursday, February 26, 2009

TANGANI MASALAH PERSELISIHAN DI PARLIMEN DENGAN PANDUAN AL-QURAN

Laporan perselisihan faham yang berlaku di perkarangan lobi Parlimen sebenarnya menggambarkan bagaimana demokrasi Malaysia sudah berevolusi ke satu tahap yang luar biasa. Namun begitu, evolusi politik ini perlu dikawal agar tidak terbabas jauh daripada nilai Islam dan Timur yang sudah sekian lama menjadi teras budaya masyarakat Malaysia. Senario bertegang urat mempertahankan pendapat masing-masing dan berselisih pendapat secara agresif ini perlu dirawat dengan menggunakan panduan al-Quran kerana majoriti wakil rakyat yang galak berhujah dan berdebat di Parlimen adalah beragama Islam. Peranan mereka bukan setakat membawa suara rakyat, tetapi membawa juga mesej Islam sebagai satu agama untuk semua. Ditakuti sikap segelintir mereka yang mengabaikan aspek akhlak semasa berhujah akan menjauhkan lagi golongan bukan Islam daripada Islam.

Secara dasarnya perselisihan pendapat di antara manusia adalah perkara biasa dan lumrah alam. Wujudnya perselisihan pendapat kadang kala menjadikan kehidupan manusia lebih menarik dan berwarna warni. Namun persoalannya ialah bagaimanakah caranya untuk menangani masalah perselisihan ini secara bijaksana agar tempias kesan buruk daripada perselisihan tersebut tidak berpanjangan.

Untuk itu Islam melalui al-Quran sudah sekian lama menggariskan adab-adab yang perlu diikuti oleh setiap umat Islam di dalam isu perselisihan pendapat atau berdebat. Firman Allah :

Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk ( al-Nahl[16:125]).

Juga firman Allah :

Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka (al-`Ankabut[29:46])

Namun begitu, kejahilan sesetengah umat Islam tentang intipati Islam yang menyeluruh telah memalitkan umat Islam yang lain dengan lumpur tohmahan yang berbagai-bagai. Perkara ini berlaku kerana sesetengah umat Islam beranggapan Islam yang mereka anuti hanya terbatas pada amalan ritual sahaja dan tidak merangkumi isu-isu lain seperti akhlak, cara berpolitik dan sebagainya.

Perlu disedari Islam yang dianugerahkan kepada manusia ditegakkan di atas 3 asas yang utama iaitu, akidah, syariah dan akhlak. Menjelaskan kepentingan aspek akhlak, Aishah RA telah menyatakan bahawa akhlak baginda Rasulullah SAW adalah berteraskan al-Quran (Musnad Ahmad). Selain itu baginda SAW juga bersabda : Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (Sunan al-Bayhaqi)

Wakil rakyat Melayu yang beragama Islam sepatutnya memberikan contoh akhlak Islam yang terbaik semasa berhujah di dalam Parlimen. Akhlak yang baik merupakan sejenis sihir yang paling berkesan untuk menjinakkan hati semua pihak termasuklah musuh atau lawan.

Para ahli politik di Malaysia tidak sepatutnya terlalu fanatik berpolitik sehingga mengabaikan aspek akhlak dan dakwah. Gabungan akhlak yang mulia serta hujah yang jitu akan menjadi pendorong untuk golongan bukan Islam menerima Islam dengan hati yang tenang dan terbuka. Dengan kata lainnya, berhujah, berdebat dan berpolitik di Parlimen sepatutnya menjadi salah satu cabang dakwah yang boleh dieksploit dengan bijaksana. Saranan ini juga selari dengan kempen bulan dakwah yang sedang dilancarkan oleh kerajaan baru-baru ini.

Untuk tujuan ini, Speaker Dewan perlu memainkan peranan menerangkan adab-adab berhujah dan berdebat menurut arahan Allah SWT di dalam al-Quran. Ayat-ayat yang disebutkan di atas perlu dibaca di awal setiap sidang sebagai peringatan kepada semua. Selain itu, ayat tersebut juga perlu ditulis beserta dengan terjemahannya untuk ditampal di ruang perbahasan. Langkah ini mampu menjadi serampang dua mata iaitu sebagai garis panduan kepada para wakil rakyat yang sedang bersidang dan medium penyampaian dakwah kepada wakil rakyat bukan Islam.


Hakikatnya sikap agresif melawan sebarang tindakan agresif orang lain kepada kita hanya akan menghasilkan impak atau kesan yang lebih negatif. Sebaliknya tanganilah tindakan musuh atau lawan dengan akhlak yang mulia kerana langkah itu bakal membuka ruang hidayah kepada mereka sebagaimana firman Allah:

Dan tidaklah sama (kesannya dan hukumnya) perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah (kejahatan yang ditujukan kepadamu) dengan cara yang lebih baik; apabila engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, dengan serta merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat (Fussilat [41:34-35]).

Pendekatan akhlak yang mulia semasa berhujah dan berdebat di Parlimen bukan sahaja mampu mencerminkan keindahan Islam serta penganutnya, bahkan tidak mustahil mampu menarik orang-orang seperti Karpal Singh dan yang lainnya kepada Islam. Sekiranya mereka masih berkeras menyerang dan bersikap biadap, kita perlu yakin bahawa tidak akan runtuh bukit yang disalak oleh anjing dan peganglah Firman Allah:

Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah (jangan dihiraukan) orang-orang yang jahil (yang degil dengan kejahilannya) (al-A’raf[7:199]).

Kemunculan Nabi Isa

SOALAN

Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir yang menyebarkan agama dan menyempurnakan ajaran Islam kepada umat manusia. Baginda wafat seperti mana seorang makhluk manusia.

Nabi Isa pula yang menyebarkan agama Kristian tidak wafat tetapi diselamatkan dari pembunuhan pengikut agama Kristian sendiri dan Allah naikkan ke langit untuk diturunkan semula ke dunia di akhir zaman sebelum hari kiamat bagi melawan dajal untuk menolong umat manusia sekelian.

Adakah ini bermakna Allah memberi kelebihan atau keistimewaan kepada Nabi Isa untuk menyelamat umat manusia termasuk umat Islam padahal semasa hayat baginda tidak menyebar agama Islam tetapi Kristian. Ini boleh diambil sebagai modal oleh penganut-penganut Kristian untuk mengatakan bahwa Kristian adalah sebenarnya agama yang benar dan diredai tuhan?

JAWAPAN

Firman Allah SWT menjelaskan bahawa setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan menemui fitrah kehidupan: Setiap sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati. (ali-‘Imran: 185)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang maksudnya: Setiap sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati sesudah itu kepada kami kamu dikembalikan. (al-Ankabut: 57)

Menerusi ayat tersebut jelas bahawa Allah menetapkan kematian ke atas segala sesuatu. Setiap yang ada permulaan pasti ada pengakhirannya. Hanya Allah SWT yang tiada pengakhiran baginya. Selain Allah yang bergelar makhluk ada penghujungnya.

Ini termasuklah Nabi Allah Isa a.s yang akan turun di akhir zaman, iaitu sezaman dengan Imam Mahdi seperti mana dijelaskan dalam hadis-hadis fitan (fitnah) akhir zaman. Kebanyakan riwayat yang menegaskan kedatangan Nabi Isa a.s adalah sahih. Ada sebahagiannya daif malahan ada juga riwayat yang direka oleh golongan pendusta.

Di sini saya tidak akan membincangkan kategori atau kedudukan riwayat-riwayat itu. Malah lebih fokus kepada persoalan meyakini kedatangan Nabi Isa a.s dan mengakhir kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad SAW.

Mengikut kepercayaan agama Islam, apa yang dibawa oleh semua dan rasul bermula dari Nabi Adam a.s sehingga Muhammad SAW semuanya adalah agama yang satu bertunjangkan seruan mengesakan Allah SWT semata-mata.

Sekali gus mengajak manusia membebaskan diri daripada pengabdian kepada selain Allah seperti penyembahan berhala atau penyembahan makhluk sesama makhluk.

Rasulullah SAW bersabda, “Sekelian nabi adalah (bagaikan) saudara seibu, dan agama mereka juga satu.” Ayat al-Quran juga menegaskan perkara yang sama: Rasulullah itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, begitu juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan malaikat-malaikat-Nya, dan kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang (rasul) dengan rasul - rasul yang lain,”...mereka berkata lagi: Kami akur dan Kami taat keampunan-Mulah yang kami harapkan Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali (kami). (al-Baqarah: 285)

Demikian halnya tentang hubungan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa berdasarkan sambungan sabda baginda dari hadis di atas, “Dan sesungguhnya aku adalah nabi terdekat dengan Isa ibnu Maryam kerana antara dia dan aku tidak ada nabi.

(gambaran nabi Isa??)


“Sesungguhnya ia (Isa) akan turun. Apabila kamu melihatnya, maka kenalilah ia lebih dahulu; warna kulitnya putih agak kemerah­merahan, ia mengenakan dua helai pakaian. Rambut kepalanya seakan- akan menitiskan air sekalipun tidak basah, ia mematahkan palang salib dan membunuh babi, memansuhkan pajak dan menyeru manusia untuk memeluk agama Islam. Di zaman turunnya, Allah melenyapkan semua aliran agama kecuali Islam.

“Pada zamannya, Allah membinasakan Dajal, kemudian terciptalah keamanan dan kedamaian di bumi hingga kita akan menyaksikan seekor macan boleh berjalan bergandingan dengan unta, singa bergandingan dengan lembu, serigala dengan domba.

“Anak-anak kecil bermain dengan ular, tetapi anak-anak itu tidak digigit ular. Isa hidup selama 40 tahun kemudian ia wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin”.

Dalam membicarakan berkenaan penurunan Nabi Isa ke bumi pada akhir zaman, Al-Munawi, dalam buku Syarh al-Jami’ ash-Shagir mengatakan: Para ulama sependapat dengan faham turunnya Nabi Isa a.s tetap sebagai nabi, tetapi tetap menerapkan syariat Islam.

Di lain pembahasan, masih dalam buku Syarh al-Jami’ ash-Shagir, al-Munawi mengatakan: Dalam buku al-Mathaami’ diterangkan kesepakatan umat akan turunnya Nabi Isa, dan tiada seorang pun dari ulama syariah yang membantah hal itu. Hanya saja hal itu tidak diterima para ahli falsafah dan penganut ateisme.

Ijmak umat ini disepakati, bahawa Isa akan turun dan menegakkan syariat Muhammad. (al-Munawi).

Justeru, kedudukan Nabi Isa kelak bukan lagi sebagai nabi baru, tetapi penyambung syariat Rasulullah SAW.

Ia bagi umat Islam dan bukan untuk mendukung ajaran Kristian yang telah diseleweng oleh penganutnya selepas 300 tahun dari diangkatnya Nabi Isa ke langit.

Perlu ditegaskan, sewaktu turun ke bumi, Nabi Isa a.s bukan datang sebagai nasrani tetapi sebagai muslim yang menjalankan syariat dan ketentuan agama Islam.

Beliau akan solat bersama muslimin di masjid, menghadap kiblat, mengharamkan khamar, khinzir dan ideologi triniti yang jelas tidak mengesakan Allah. Selain menghancurkan salib yang menjadi sumber kemusyrikan.

Semua keterangan itu bersumberkan hadis-hadis Rasulullah yang sampai kepada umat Islam, antara lain:

l Isa Al-Masih a.s Mengikuti Syariah Islam dan Bukan Menghapusnya Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Tidak akan terjadi hari kiamat hingga Nabi Isa a.s turun (ke bumi) menjadi seorang hakim yang bijaksana dan pemimpin yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, meletakkan ufti, harta melimpah-ruah hingga tidak ada seorangpun yang menerimanya. (diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Kitabul Buyu’ bab Qatlil Khinziri no. 2222, Kitabul Mazhalim bab Kasri Ash-Shalib wa Qatlil Khinziri no. 2476, Kitab Ahaditsil Anbiya` bab Nuzuli Isa bin Maryam no. 3448, 3449; Al-Imam Muslim rahimahullahu dalam Kitabul Iman bab Nuzuli Isa bin Maryam Hakiman Bisyariati Nabiyyina Muhammad SAW no. 242; Al-Imam At-Tirmidzi, no. 2233)

Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa dia ada mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sekumpulan dari umatku akan memperjuangkan kebenaran dan akan berterusan kehadiran kumpulan seumpama itu sehingga Hari Kebangkitan (Hari kiamat). Isa anak Maryam akan turun, ketua kumpulan itu akan mengajaknya bersama mereka dan menjadi imam solat mereka, tetapi baginda (Nabi Isa) akan berkata: Tidak, sebahagian dari kamu adalah ketua kepada yang lain. Ini adalah satu penghormatan kepada umat Islam ini. (Sahih Muslim, jilid 1, muka surat: 155)

Berdasarkan kepada beberapa riwayat dan hujah para ulama jelas bahawa Nabi Isa a.s pasti akan turun dan menjadi makmum kepada Imam Mahdi sebagai pengiktirafan baginda terhadap Imam Mahdi yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW.
DIPETIK DARIPADA : UTUSAN MALAYSIA,27/2/2009.

ULASAN SAYA:

Sebenarnya isu nabi penurunan nabi Isa amat menarik untuk diperkatakan..Ada yang bertanya bilakah baginda akan turun? Ketika baginda turun adakah beliau memakai gelaran nabi atau wali? Ini dibangkitkan kerana nabi terakhir adalah nabi Muhammad SAW? Sekiranya baginda turun, apakah syariat yang akan dibawanya, adakah Kristian atau Islam? Kalau Islam, bagaimana baginda mempelajari ilmu-ilmu Islam? Kalau Islam digunakan, apakah pula mazhabnya?

Bagi saya kesemua soalan-soalan yang diajukan itu tidak banyak memberi faedah kepada umat Islam. Apa yang penting umat Islam di seluruh dunia perlu senantiasa bersedia untuk menghadapi kemungkinan berlakunya kiamat. Kalau direzekikan Allah, pasti kita akan dapat bersama dengan nabi Isa dan Imam Mahdi. Usahlah membuang masa menghitung hari, meramal masa turunnya nabi Isa AS seperti yang dilakukan oleh sesetengah kumpulan di dunia sekarang. Bahkan sekiranya kita terjumpa mana-mana kumpulan yang mendakwa mereka membawa panji-panji nabi Isa atau nabi Isa kelak akan bersama mereka, percayalah ku,mpulan itu suatu kumpulan yang menyimpang daripada Islam, kecuali mereka berjaya membawakan dalil yang kukuh daripada al-Quran dan al-Sunnah yangh sahih..

Persiapkanlah diri anda de4ngan ilmu dan penghayatan sebenar kepada al-Quran. Sekiranya kita berkesempatan dengan kemunculan nabi Isa AS, kita yang sudah sedia berpegang dengan al-Quran serta al-Sunnah itu akan layak berjuang bersama baginda.

Wednesday, February 25, 2009

ADUHAI USTAZ! JANGANLAH MEMPROMOSIKAN KHURAFAT?

Tersebut al-Kisah pada Sabtu lepas, 21/2/2009, ketika saya sedang mengajar topik Tafsir bi al-Ma’thur (Tafsir al-Quran dengan sandaran samada ayat-ayat al-Quran, Sunnah nabi, pendapat para sahabat dan Tabi’in) saya telah menjelaskan beberapa kelemahan yang teradapat di dalam kaedah ini.

Di antara kelemahannya ialah berleluasanya penyebaran riwayat Israiliyyat atau cerita dongeng Ahli Kitab (Yahudi & Nasrani) di dalam riwayat-riwayat Tafsir. Saya jelaskan juga Israiliyyat ini banyak memesongkan fokus yang hendak disampaikan oleh sesuatu kisah perjuangan para nabi AS. Sebagai contohnya, kisah perjuangan Tauhid Nabi Nuh dan Nabi Musa AS akan ditenggelami oleh perbincangan Israiliyyat yang membincangkan perkara-perkara yang remeh temeh serta tidak banyak membantu untuk pengembangan minda serta ilmu umat Islam. Perjuangan nabi Nuh hanya dilihat pada adat membuat bubur Asyura’ manakala perjuangan nabi Musa pula lebih dilihat pada jenis kayu tongkat baginda.

Berbagai-bagai spekulasi dibuat tentang kayu tongkat nabi Musa atau kapal nabi Nuh AS. Semua spekulasi itu sama sekali tidak mempunyai asas daripada al-Quran dan al-Hadith. Tambah menyedihkan lagi ialah spekulasi Israiliyyat ini disebar luaskan oleh para Ustaz yang galak menjual produk berasaskan Kokka. Untuk menambah kuatkan lagi kelebihan khayalan pada Kokka, sebuah syarikat buku telah menerbitkan buku yang khusus tentang kokka (sumber)


Sekiranya diperhatikan kepada hujah dan logik yang diberikan oleh buku tersebut, ternyata amat rapuh. Bahkan saya boleh katakan, kenapa kayu kokka? Kenapa tidak kayu jati ke? Cengal ke? Semua orang boleh mendakwa jenis kayu apa yang mereka suka. Kadangkala spekulasi yang mereka lakukan dengan menerbitkan buku karut, promosi ceramah dan sebagainya telah menjadikan kayu tersebut yang pada asalnya tidak berguna menjadi tinggi nilainya.Sebenarnya bukan saya seorang sahaja yang menentang isu kayu kokka ini, tetapi telah melibatkan ramai tokoh agama yang berkaliber di Malaysia seperti Dato’ Harun Din, Ustaz Zaharauddin (sumber,), Dr. Mohd Asri dan sebagainya.Sejurus selepas membantah khasiat kayu kokka, saya telah diajukan soalan bertalu-talu oleh kaum ibu di dalam kelas tersebut. Ustaz! Saya ada beli batu tahi bintang daripada seorang Ustaz, kalau nak guna Ustaz tu kata masukkan ke dalam air, bagi salam kepada Nabi Idris dan Nabi Isa AS serta selawat kepada nabi SAW. Insya’Allah sembuh penyakit. Saya terkejut, saya katakan secara sinis, kalau betullah itu batu tahi bintang sepatutnya NASA atau Kementerian sains & Teknologi Malaysia yang dapat dulu! Kemudian seorang Mak Cik bertanya, Ustaz! Saya ada beli batu gunung berapi, katanya jika digantung di leher boleh menyihatkan tubuh badan serta melancarkan darah.Kesimpulannya saya katakan, apa sahaja yang dijual tidak dapat dipastikan keberkesanannya sehinggalah diuji secara sah atau secara saintifik. Atau produk itu telah diiktiraf secara saintifik oleh para saintis terkemuka tentang fungsinya. Apa yang menjadi masalahnya ialah kebanyakan produk-produk ajaib ini, tidak dibuktikan keberkesanannya secara kesan akibat atau mengikut sunnah alam. Memang tidak dinafikan bahawa kejadian ciptaan Allah di alam ini ada rahsia tersendiri, apa yang penting kepada kita ialah mengkaji dengan mendalam rahsia yang terkandung di sebalik makhluk Allah. Jangan hanya tahu mempromosikan sesuatu yang tidak berasas dan lebih teruk lagi membawa kepada pembohongan dan penipuan. Lihat bagaimana kajian saintifik sendiri telah menafikan kewujudan Kokka (sumber) Sekiranya ada pembohongan, maka apakah pula hukumnya hasil jualan yang diperolehi daripada produk tersebut?

Masalah berikutnya pula ialah kebanyakan produk ajaib sebegini dipelopoiri jualannya oleh para Ustaz. Kadangkala sikap sesetengah Ustaz yang tidak teliti dan tidak ilmiah telah memalitkan para agamawan yang lain dengan berbagai-bagai tohmahan seperti tidak kritis, tidak saintifik dan sebagainya.

Segala sidiran ini sememangnya tidak dapat saya terima dan saya menganggapnya sebagai suatu penghinaan kepada ilmu yang saya miliki. Pada saya para agamawan yang disuluh minda dan imannya dengan cahaya al-Quran dan al-Sunnah adalah saintis yang sepatutnya berpegang kepada hukum alam. Merekalah orang yang paling saitifik, paling tegas dengan kebenaran ilmu, paling teliti di dalam menyampaikan ilmu serta paling pasti tentang kesahihan sesuatu fakta. Mana-mana ustaz yang hanya pakai tangkap muat fakta tanpa diselidiki sebenarnya telah mencemar Istituasi Agama Islam.

Lihat bagaimana al-Marhum Dato’ Mufti Haji Mohd Noor Ibrahim mantan Mufti Kelantan yang cukup saintifik mindanya ketika mentafsirkan ayat 102 surah al-Baqarah;

Ayat ini juga menjadi dalil yang menunjukkan bahawa tiap-tiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta`ala, ada mempunyai kuasa tenaga yang menimbulkan kesan apabila diketahui rahsia-rahsia tenaga yang terdapat dalam sesuatu benda itu. Ilmu sihir itu memang ada mengandungi hikmat yang Tuhan berikan bagi melahirkan sesuatu perkara yang dapat memberi sesuatu kesan, seperti pembenci atau pengasih. Demikian juga benda-benda yang wujud dalam alam ini, masing-masing telah Tuhan berikan kuasa tenaga yang menimbulkan kesan yang istimewa pada benda-benda itu, seperti kesan tenaga yang ada pada atom, hiderojen dan lain-lain. Tenaga kuasa tersebut akan dapat menimbulkan sesuatu kejadian kalau sekiranya dapat diketahui rahsia-rahsia kejadiannya serta cara-cara peraturannya yang telah ditentukan Tuhan. Misalnya dari kemajuan pengetahuan sains orang dapat mengetahui hiderojen dan oksigen apabila dicampurkan akan melahirkan benda lain iaitu air. Demikian juga bahan-bahan kimia yang lain……….Oleh yang demikian, seseorang ahli sains itu tidak lebih hanyalah sebagai penyelidik rahsia kejadian Tuhan yang telah sedia ada untuk menghasilkan sesuatu menurut dasar peraturan undang-undang alam yang Tuhan tentukan semenjak azali. Apabila rahsia-rahsia itu dapat diketahui maka dapatlah dia menghasilkan sesuatu mengikut apa yang dirancangkan.(Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan al-Rahman, hal 40-41)

Kesimpulan akhir yang boleh disentuh ialah:

1- Kita boleh menjual atau mempromosikan apa sahaja produk yang berguna untuk kehidupan manusia. Akan tetapi kita perlu bertanggungjawab di dalam usaha itu dengan menjual bahan atau produk yang telah terbukti secara saintifik mampu mengubat manusia.

2- Para ustaz perlu menjadi saintifik kerana al-Quran dan al-Sunnah menyarankan kita agar menjadi insan yang saintifik dengan mengkaji kesan sebab musabab, kesan akibat segala kejadian di alam ini atau yang disebut sunnatullah. Lihat sahaja bagaimana ulama’ silam yang mahir dengan ilmu-ilmu agama juga saintifik pemikirannya dan mampu menghasilkan berabaga-bagai kajian berguna dan ilmu-ilmu baru.

3- Para ustaz perlu menjaga kesucian Islam daripada unsur-unsur kejahilan dan syirik kerana tidakan menjual atau mempromosikan produk yang boleh membawa kepada fakta yang salah serta syirik tidak boleh diterima langsung oleh syara’.

4- Tidak dinafikan semua makhluk yang dicipta Allah mempunyai kelebihan tersendiri seperti tongkat ali, daun-daun herba dan sebagfainya. Namun begitu apa yang penting semua ciptaan Allah itu mestilah terlebih dahulu dikaji dan dibuktikan kesan serta kegunaannya kepada manusia. Sebarang spekulasi tanpa pembuktian kajian hanya akan menjadikan umat Islam bertambah mundur dan terkebelakang.