Thursday, February 26, 2009

Kemunculan Nabi Isa

SOALAN

Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir yang menyebarkan agama dan menyempurnakan ajaran Islam kepada umat manusia. Baginda wafat seperti mana seorang makhluk manusia.

Nabi Isa pula yang menyebarkan agama Kristian tidak wafat tetapi diselamatkan dari pembunuhan pengikut agama Kristian sendiri dan Allah naikkan ke langit untuk diturunkan semula ke dunia di akhir zaman sebelum hari kiamat bagi melawan dajal untuk menolong umat manusia sekelian.

Adakah ini bermakna Allah memberi kelebihan atau keistimewaan kepada Nabi Isa untuk menyelamat umat manusia termasuk umat Islam padahal semasa hayat baginda tidak menyebar agama Islam tetapi Kristian. Ini boleh diambil sebagai modal oleh penganut-penganut Kristian untuk mengatakan bahwa Kristian adalah sebenarnya agama yang benar dan diredai tuhan?

JAWAPAN

Firman Allah SWT menjelaskan bahawa setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan menemui fitrah kehidupan: Setiap sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati. (ali-‘Imran: 185)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang maksudnya: Setiap sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati sesudah itu kepada kami kamu dikembalikan. (al-Ankabut: 57)

Menerusi ayat tersebut jelas bahawa Allah menetapkan kematian ke atas segala sesuatu. Setiap yang ada permulaan pasti ada pengakhirannya. Hanya Allah SWT yang tiada pengakhiran baginya. Selain Allah yang bergelar makhluk ada penghujungnya.

Ini termasuklah Nabi Allah Isa a.s yang akan turun di akhir zaman, iaitu sezaman dengan Imam Mahdi seperti mana dijelaskan dalam hadis-hadis fitan (fitnah) akhir zaman. Kebanyakan riwayat yang menegaskan kedatangan Nabi Isa a.s adalah sahih. Ada sebahagiannya daif malahan ada juga riwayat yang direka oleh golongan pendusta.

Di sini saya tidak akan membincangkan kategori atau kedudukan riwayat-riwayat itu. Malah lebih fokus kepada persoalan meyakini kedatangan Nabi Isa a.s dan mengakhir kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad SAW.

Mengikut kepercayaan agama Islam, apa yang dibawa oleh semua dan rasul bermula dari Nabi Adam a.s sehingga Muhammad SAW semuanya adalah agama yang satu bertunjangkan seruan mengesakan Allah SWT semata-mata.

Sekali gus mengajak manusia membebaskan diri daripada pengabdian kepada selain Allah seperti penyembahan berhala atau penyembahan makhluk sesama makhluk.

Rasulullah SAW bersabda, “Sekelian nabi adalah (bagaikan) saudara seibu, dan agama mereka juga satu.” Ayat al-Quran juga menegaskan perkara yang sama: Rasulullah itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, begitu juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan malaikat-malaikat-Nya, dan kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang (rasul) dengan rasul - rasul yang lain,”...mereka berkata lagi: Kami akur dan Kami taat keampunan-Mulah yang kami harapkan Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali (kami). (al-Baqarah: 285)

Demikian halnya tentang hubungan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa berdasarkan sambungan sabda baginda dari hadis di atas, “Dan sesungguhnya aku adalah nabi terdekat dengan Isa ibnu Maryam kerana antara dia dan aku tidak ada nabi.

(gambaran nabi Isa??)


“Sesungguhnya ia (Isa) akan turun. Apabila kamu melihatnya, maka kenalilah ia lebih dahulu; warna kulitnya putih agak kemerah­merahan, ia mengenakan dua helai pakaian. Rambut kepalanya seakan- akan menitiskan air sekalipun tidak basah, ia mematahkan palang salib dan membunuh babi, memansuhkan pajak dan menyeru manusia untuk memeluk agama Islam. Di zaman turunnya, Allah melenyapkan semua aliran agama kecuali Islam.

“Pada zamannya, Allah membinasakan Dajal, kemudian terciptalah keamanan dan kedamaian di bumi hingga kita akan menyaksikan seekor macan boleh berjalan bergandingan dengan unta, singa bergandingan dengan lembu, serigala dengan domba.

“Anak-anak kecil bermain dengan ular, tetapi anak-anak itu tidak digigit ular. Isa hidup selama 40 tahun kemudian ia wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin”.

Dalam membicarakan berkenaan penurunan Nabi Isa ke bumi pada akhir zaman, Al-Munawi, dalam buku Syarh al-Jami’ ash-Shagir mengatakan: Para ulama sependapat dengan faham turunnya Nabi Isa a.s tetap sebagai nabi, tetapi tetap menerapkan syariat Islam.

Di lain pembahasan, masih dalam buku Syarh al-Jami’ ash-Shagir, al-Munawi mengatakan: Dalam buku al-Mathaami’ diterangkan kesepakatan umat akan turunnya Nabi Isa, dan tiada seorang pun dari ulama syariah yang membantah hal itu. Hanya saja hal itu tidak diterima para ahli falsafah dan penganut ateisme.

Ijmak umat ini disepakati, bahawa Isa akan turun dan menegakkan syariat Muhammad. (al-Munawi).

Justeru, kedudukan Nabi Isa kelak bukan lagi sebagai nabi baru, tetapi penyambung syariat Rasulullah SAW.

Ia bagi umat Islam dan bukan untuk mendukung ajaran Kristian yang telah diseleweng oleh penganutnya selepas 300 tahun dari diangkatnya Nabi Isa ke langit.

Perlu ditegaskan, sewaktu turun ke bumi, Nabi Isa a.s bukan datang sebagai nasrani tetapi sebagai muslim yang menjalankan syariat dan ketentuan agama Islam.

Beliau akan solat bersama muslimin di masjid, menghadap kiblat, mengharamkan khamar, khinzir dan ideologi triniti yang jelas tidak mengesakan Allah. Selain menghancurkan salib yang menjadi sumber kemusyrikan.

Semua keterangan itu bersumberkan hadis-hadis Rasulullah yang sampai kepada umat Islam, antara lain:

l Isa Al-Masih a.s Mengikuti Syariah Islam dan Bukan Menghapusnya Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Tidak akan terjadi hari kiamat hingga Nabi Isa a.s turun (ke bumi) menjadi seorang hakim yang bijaksana dan pemimpin yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, meletakkan ufti, harta melimpah-ruah hingga tidak ada seorangpun yang menerimanya. (diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Kitabul Buyu’ bab Qatlil Khinziri no. 2222, Kitabul Mazhalim bab Kasri Ash-Shalib wa Qatlil Khinziri no. 2476, Kitab Ahaditsil Anbiya` bab Nuzuli Isa bin Maryam no. 3448, 3449; Al-Imam Muslim rahimahullahu dalam Kitabul Iman bab Nuzuli Isa bin Maryam Hakiman Bisyariati Nabiyyina Muhammad SAW no. 242; Al-Imam At-Tirmidzi, no. 2233)

Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa dia ada mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sekumpulan dari umatku akan memperjuangkan kebenaran dan akan berterusan kehadiran kumpulan seumpama itu sehingga Hari Kebangkitan (Hari kiamat). Isa anak Maryam akan turun, ketua kumpulan itu akan mengajaknya bersama mereka dan menjadi imam solat mereka, tetapi baginda (Nabi Isa) akan berkata: Tidak, sebahagian dari kamu adalah ketua kepada yang lain. Ini adalah satu penghormatan kepada umat Islam ini. (Sahih Muslim, jilid 1, muka surat: 155)

Berdasarkan kepada beberapa riwayat dan hujah para ulama jelas bahawa Nabi Isa a.s pasti akan turun dan menjadi makmum kepada Imam Mahdi sebagai pengiktirafan baginda terhadap Imam Mahdi yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW.
DIPETIK DARIPADA : UTUSAN MALAYSIA,27/2/2009.

ULASAN SAYA:

Sebenarnya isu nabi penurunan nabi Isa amat menarik untuk diperkatakan..Ada yang bertanya bilakah baginda akan turun? Ketika baginda turun adakah beliau memakai gelaran nabi atau wali? Ini dibangkitkan kerana nabi terakhir adalah nabi Muhammad SAW? Sekiranya baginda turun, apakah syariat yang akan dibawanya, adakah Kristian atau Islam? Kalau Islam, bagaimana baginda mempelajari ilmu-ilmu Islam? Kalau Islam digunakan, apakah pula mazhabnya?

Bagi saya kesemua soalan-soalan yang diajukan itu tidak banyak memberi faedah kepada umat Islam. Apa yang penting umat Islam di seluruh dunia perlu senantiasa bersedia untuk menghadapi kemungkinan berlakunya kiamat. Kalau direzekikan Allah, pasti kita akan dapat bersama dengan nabi Isa dan Imam Mahdi. Usahlah membuang masa menghitung hari, meramal masa turunnya nabi Isa AS seperti yang dilakukan oleh sesetengah kumpulan di dunia sekarang. Bahkan sekiranya kita terjumpa mana-mana kumpulan yang mendakwa mereka membawa panji-panji nabi Isa atau nabi Isa kelak akan bersama mereka, percayalah ku,mpulan itu suatu kumpulan yang menyimpang daripada Islam, kecuali mereka berjaya membawakan dalil yang kukuh daripada al-Quran dan al-Sunnah yangh sahih..

Persiapkanlah diri anda de4ngan ilmu dan penghayatan sebenar kepada al-Quran. Sekiranya kita berkesempatan dengan kemunculan nabi Isa AS, kita yang sudah sedia berpegang dengan al-Quran serta al-Sunnah itu akan layak berjuang bersama baginda.

2 comments:

sam1528 said...

assalamualaikum WBT ustaz,

Saya sertakan klip yang agak serius
dan lucu . Klip tersebut adalah
sebahagian dari debat antara 'bishop' kristian dan sheikh abdullah feisal di TV Jamica , berkenaan Nabi Isa (as).
http://www.youtube.com/watch?v=k89fd-K25wk&feature=related

abdul rauf (titiwangsa)

Peros said...

Kedatangan Kristus yang Kedua Kalinya adalah pengharapan dari orang-orang percaya bahwa Tuhan memgatahui segala sesuatunya dan setia pada janji-janji-Nya dan nubuatan dalam FirmanNya. Pada kedatanganNya yang pertama, Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai seorang bayi di palungan di Betlehem, sebagaimana dinubuatkan. Yesus memenuhi banyak nubuat mengenai Mesias dalam kelahiran, hidup, pelayanan, kematian dan kebangkitanNya. Namun ada beberapa nubuat mengenai Mesias yang Yesus belum genapi. Kedatangan Kristus Kedua Kali akan merupakan kembalinya Kristus untuk memenuhi semua nubuat yang masih tersisa ini. Pada kedatanganNya yang pertama kali, Yesus datang dalam keadaan yang sangat sederhana. Pada kedatanganNya yang kedua kalinya, Yesus akan datang dengan bala tentara Surga mengiringi Dia.

Para nabi Perjanjian Lama tidak membedakan kedua kedatangan ini. Hal ini dapat dilihat pada ayat-ayat seperti Yesaya 7:14; 9:6-7 dan Zakharia 14:4. Akibat dari nubuat yang sepertinya berbicara mengenai dua individu banyak sarjana Yahudi yang percaya bahwa akan ada Mesias yang menderita dan Mesias yang menang. Apa yang mereka tidak pahami adalah bahwa Mesias yang sama akan memenuhi kedua peranan ini. Yesus menggenapi peran dari hamba yang menderita (Yesaya 53) pada kedatanganNya yang pertama. Yesus akan menggenapi peran sebagai Pembebas dan Raja Israel pada kedatanganNya yang kedua. Zakharia 12:10 dan Wahyu 1:7 menggambarkan Kedatangan yang Kedua Kali, mengenang kembali saat Yesus ditikam. Israel, dan seluruh dunia, akan meratap karena tidak menerima Mesias saat Dia datang untuk pertama kalinya.

Setelah Yesus naik ke Surga, para malaikat memberitahukan para rasul, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." (Kisah 1:11). Zakharia 14:4 mengidentifikasikan tempat Kedatangan yang Kedua Kalinya sebagai Bukit Zaitun. Matius 24:30 menyatakan, “Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.” Titus 2:13 menggambarkan Kedatangan yang Kedua Kalinya sebagai “pernyataan kemuliaan.”

Kedatangan yang Kedua Kali dibicarakan dengan terperinci dalam Wahyu 19:11-16, “ Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya bernama: "Yang Setia dan Yang Benar", Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan mata-Nya bagaikan nyala api dan di atas kepala-Nya terdapat banyak mahkota dan pada-Nya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorangpun, kecuali Ia sendiri. Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya ialah: "Firman Allah." Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa. Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: "RAJA SEGALA RAJA DAN TUAN DI ATAS SEGALA TUAN"” (Wahyu 19:11-16).