Tuesday, September 1, 2009

IRHAS KEPADA PARA NABI A.SPara rasul yang diutus kepada umat manusia membawa sesuatu syariat daripada Allah merupakan insan pilihan. Pemilihan mereka amat bertepatan dengan kehendak syariat Allah yang sememangnya memerlukan seorang lelaki yang sempurna daripada aspek kerohaniannya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang diredhai Allah.

Oleh itu, para rasulpilihan ini kebiasaannya akan dibekalkan dengan inayah yang istimewa daripada Allah sebelum mereka dilantik menjadi nabi lagi. Keistimewaan ini dating dalam berbagai-bagai bentuk seperti Mukjizat dan Irhas.

Istilah Irhas bermaksud kelebihan atau perkara luar biasa yang dianugerahkan kepada para nabi AS sebelum mereka dilantik menjadi nabi atau Rasul oleh Allah SWT. Tujuan Allah mengurniakan irhas ini ialah untuk menarik pandangan orang ramai bahawa akan diutuskan tidak lama lagi seorang Rasul Tuhan yang akan membawa petunjuk agama suci kepada umat manusia. Irhas kepada para Rasul AS sememangnya telah disebut di dalam al-Quran seperti kisah nabi Isa yang bercakap ketika masih bayi untuk mempertahankan maruah ibunya Maryam. Firman Allah:

Kemudian baliklah ia (Maryam) kepada kaumnya dengan mendokong anaknya, mereka (kaumnya) pun menempelaknya dengan berkata: Wahai Maryam! Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perkara yang besar salahnya!

" Wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya, dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan jahat!"

Maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata (dengan hairannya): "Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buaian?"

Ia menjawab:" Sesungguhnya aku ini hamba Allah; Ia telah memberikan kepadaku Kitab (Injil), dan Ia telah menjadikan daku seorang Nabi.

Dan Ia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada, dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup.

" Serta (diperintahkan daku) taat dan berbuat baik kepada ibuku, dan Ia tidak menjadikan daku seorang yang sombong takbur atau derhaka.

Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat)".
(Maryam[19:27-33]).

Begitu juga kisah nabi Musa AS yang diselamatkan daripada kekejaman Firaun semasa kecilnya. Firman Allah:

"Dan demi sesungguhnya! Kami telahpun mengurniakan kepadamu berbagai nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini.

"Ketika Kami ilhamkan kepada ibumu, dengan memberitahu kepadanya:

"Letakkanlah anakmu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut, maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai, supaya dipungut oleh musuhKu dan musuhnya; dan Aku telah tanamkan dari kemurahanKu perasaan kasih sayang orang terhadapmu; dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanKu.
(Taha[20:37-39]).

Begitu juga Irhas yang dikurniakan nabi Muhammad sebelum baginda SAW dilantik sebagai Rasul. Kitab-kitab Sirah banyak merekodkan perkara-perkara ajaib yang dikurniakan kepada baginda SAW seperti awan yang senantiasa menaungi kafilah dagang yang disertai oleh baginda semasa di dalam perjalanan ke Syam untuk berdagang.

Di antara rekod Irhas yang paling menyentuh perasaan orang-orang Arab ialah pemusnahan tentera bergajah Abrahah yang cuba untuk memusnahkan Ka’abah pada tahun kelahiran nabi Muhammad SAW. Allah berfirman :

Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) Gajah, (yang hendak meruntuhkan Kaabah)?
Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka?

Dan Ia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung berpasuk-pasukan, -
Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras, -
Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat.
(al-Fil[105:1-5]).

Selepas peristiwa itu, masyarakat Quraisy yang tinggal di Mekah semakin disanjung oleh orang-orang Arab di sekeliling tanah Arab kerana kedudukan mereka yang istimewa di sisi Allah. Kemudiannya pada tahun yang penuh bersejarah itu jugalah lahirnya seorang insan yang mulia, berketurunan Quraisy yang kelaknya mengubah dunia dengan cahaya Islam yang penuh gemilang.

ABDULLAH BUKHARI BI ABDUL RAHIM

No comments: