Thursday, October 8, 2009

SAYYIDINA ABU BAKAR PUN PERNAH MENCARUT KERANA ALLAH!


Pernah suatu ketika dahulu Malaysia digemparkan dengan kenyataan Tuan Guru Nik Aziz tentang Islam membenarkan memaki serta mencarut kepada orang. Kenyataan ini berikutan penerbitan buku SHIT oleh Shahnon Ahmad yang kuat menyindir para pemimpin UMNO. Isu ini telah mengundang kontroversi banyak pihak, tambahan pula apabila ianya keluar daripada seorang pemimpin bertaraf ulama’.

Sebelum kita mengulas lebih lanjut, kita perlu memahami dua perkara iaitu, (1) isu ini sudah terpalit dengan kerenah dan sihir politik yang mampu menutup kebenaran, dan (2)Tuan Guru Nik Aziz bukan bercakap kosong tetapi mengandungi maksud yang mendalam kerana keilmuannya yang tinggi. Oleh itu untuk memahami kenyataan beliau itu, kita perlu membuang jauh-jauh segala prejudis politik dan memerhatikan hujah serta fakta yang diutarakannya. Setelah meneliti hujah beliau, sekiranya masih dirasakan janggal, maka anda perlu membawakan hujah anda pula demi untuk mematahkan hujah beliau kerana Islam ditegakkan dengan hujah dan dalil bukan cakap kosong sahaja.

Semasa kes ini berlaku, seorang murid daya merangkap saudara telah menjemput saya untuk mengikuti program makan malam bersama Tuan Guru di Subang. Di dalam majlis tersebut Tuan Guru telah menjelaskan kenyataannya. Katanya;

Islam tidak pernah membunuh naluri atau kehendak manusia, tetapi Islam mengarahkannya ke jalan yang benar, contohnya:

1)Manusia sukakan seks, lalu Islam menghalalkannya dengan cara perkahwinan yang sah

2)Manusia sukakan harta, lalu Islam menghalalkannya dengan cara urus niaga yang sah dan tidak terlibat dengan rampasan, penipuan serta riba.

3) Manusia mempunyai keinginan untuk membunuh, lalu Islam menghalalkannya dengan cara Jihad fi Sabilillah.

4) Manusia mempunyai keinginan untuk memaki hamun serta mengutuk orang, lalu Islam menghalalkannya dengan cara meletakkan makian serta kutukan itu pada WAKTU-WAKTU TERTENTU SAHAJA.

Waktu halal bagi memaki orang ini bukan boleh disalahtafsirkan dengan melulu sebaliknya mengikut keadaan tertentu sahaja seperti;

1)Mendedahkan identitI orang yang telah menzalimi kita dengan tujuan mendapat keadilan daripada pemerintah. Firman Allah:

Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan orang); kecuali oleh orang yang dianiayakan. Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar, lagi Maha Mengetahui (al-Nisa’[4:148]).

2)Menyedarkan ahli maksiat yang berterusan melakukan maksiat. Walaubagaimanapun ,makian atau kutukan ini dilakukan setelah teguran secara baik habis dilakukan. Makian ini juga dengan tujuan untuk menunjukkan betapa maksiatnya itu adalah jijik dan perlu ditinggalkan.

3)Mempertahankan Islam yang telah dihina dengan teruk. Buktinya ialah peristiwa Hudaybiyah ;

Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1255.

Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. ke luar dalam masa peperangan Hudaibiyah. Ketika telah sampai di suatu jalan, Nabi s.a.w. bersabda:"Sesungguhnya Khalid bin Walid di Ghamim dalam pasukan berkuda orang Quraisy menjadi pengintip, maka ambillah jalan ke sebelah kanan". Demi Allah, Khalid tiada mengetahui. sehingga ketika dalam debu tentera berangkatlah Khalid memacu kudanya untuk memberi peringatan kepada orang Quraisy. Dan Nabi s.a.w. terus berjalan, hingga ketika beliau berada di puncak bukit yang akan dituruni menghadap mereka. Unta beliau bersimpuh (berhenti). Orang banyak berkata: "Hal, hal!" (ucapan menghalau unta). Unta itu tiada mahu berjalan. Mereka berkata: "Qashwa mogok, Qashwa mogok!" Nabi berkata:" Qashwa bukan mogok, dan itu bukan sifatnya. Melainkan ia ditahan oleh yang menahan gajah (yang datang untuk meruntuh Kaabah.".

Kemudian Nabi s.a.w. bersabda: "Demi Tuhan yang diri ku di tanganNya, setiap mereka minta pada ku satu rencana buat membesarkan kehormatan Tuhan, selalu aku berikan kepada mereka." Kemudian beliau mengherdik unta beliau, lalu ia melompat. Kata Rawi (yang meriwayatkan hadis): Kemudian beliau berpaling dari mereka sehingga berhenti di tengah padang Hudaibiyah. Di situ ada lobang yang berisi sedikit air. Orang banyak menyauknya sedikit-sedikit dan tinggal di situ, sehingga mereka menghabiskan air itu. Maka diadukanlah kehausan kepada Rasulullah s.a.w. Lalu beliau mengambil anak panah dari tabungnya, kemudian beliau suruh mereka menancapkannya dalam lobang itu. Maka demi Allah, memancarlah air dengan derasnya sehingga mereka kembali.

Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Budail bin Warqa' Al Khuzai dalam satu rombongan dengan kaumnya suku Khuzaah. Mereka adalah kepercayaan Rasulullah s.a.w. di antara penduduk Tihamah. Kata Budail: "Saya meninggalkan Kaab bin Luai dan Amir bin Luai, berhenti di tempat-tempat air Hudaibiyah dan dengan mereka ada unta yang masih menyusukan anaknya. Mereka akan memerangi dan melarang tuan untuk mengunjungi Baitullah. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bahawa sesungguhnya kami datang bukanlah untuk memerangi seseorang, akan tetapi kami datang untuk mengerjakan 'umrah. Sesungguhnya orang Quraisy itu telah dilemahkan dan dirusak oleh peperangan. Kalau mereka menghendaki, saya beri tempoh kepada mereka dan mereka dibiarkan tidak perang antara saya dan mereka, biarpun saya akan menang. Kalau mereka hendak masuk ke dalam apa yang dimasuki orang banyak, iaitu perang, mereka boleh melakukannya! Kalau tidak, maka mereka dapat berehat. Kalau mereka tiada mahu, maka Tuhan yang, diri ku di tanganNya, mereka akan saya perangi atas dasar tugas , sampai leher saya putus. Sesungguhnya Tuhan akan melaksanakan pekerjaanNya".

Budail berkata: "Nantilah saya sampaikan kepada mereka apa yang tuan katakan itu". Kata Rawi: Lalu ia berjalan hingga ditemuinya orang Quraisy. Katanya: "Bahawa sesungguhnya kami datang kepada mu dari laki-laki itu (Nabi Muhammad s.a.w.) dan kami dengar beliau mengucapkan sabdanya. Kalau kamu menghendaki supaya kami sampaikan kepada mu, kami lakukan". Orang-orang bodoh di antara mereka berkata: "Satu pun tidak perlu bagi kami untuk engkau khabarkan sabdanya itu". Orang cerdas di antara mereka berkata: "Terangkanlah apa katanya yang engkau dengar! Jawab Budak: "Saya dengar beliau bersabda begini dan begitu". Terus diceritakannya kepada mereka semua yang disabdakan Nabi s.a.w. Urwah bin Masuud lalu berdiri, katanya: "Hai kaumku! Bukankah kamu sebagai bapa?" Jawab mereka: "Ya!" Katanya: "Bukankah saya sebagai anak?" Jawab mereka: "Ya!" Katanya: "Kamu curigaikah saya'!" Jawab mereka: "Tidak!" Katanya: "Bukanlah kamu telah mengetahui bahawa saya meminta bantuan kepada penduduk 'Ukaz tatkala mereka tiada membantu saya, lalu saya datang kepada mu bersama-sama dengan keluarga, anak dan orang yang mengikut saya'? "Mereka menjawab:"Benar!" Seterusnya ia berkata: "Orang itu (Nabi Muhammad s.a.w.) sebenarnya telah memberikan rencana yang benar untuk kamu; hendaklah kamu terima dan biarkanlah saya datang menghadap beliau!" Jawab mereka: "Datanglah menghadapnya.".

Lalu ia datang menghadap Nabi . berunding dengan Nabi s.a.w. sebagaimana sabda beliau kepada Budak!. Waktu itu "Urwah berkata: "Hai Muhammad! Bagaimana pendapat tuan jika tuan hapuskan 'kebiasaan kaum tuan'? Adakah tuan dengar seseorang di antara orang Arab yang telah menghapuskan keluarganya'! Kalau sekiranya terjadi, maka sesungguhnya, demi Allah, saya tiada akan melihat pemimpin-pemimpin, dan sesungguhnya saya lihat percampuran dari orang banyak, bahawa mereka akan lari dan meninggalkan tuan".

Abu Bakar berkata kepadanya: "Hisaplah kemaluan Lata. Adakah kami akan lari ,meninggalkan beliau'!" Tanya 'Urwah: "Siapakah ini'!" Orang banyak menjawab: "Abu bakar!" Katanya: "Demi Tuhan yang diri ku ditanganNya! Kalau tidaklah kerana jasa-jasa engkau kepada saya yang tiada terbalas. nescaya saya jawab".Kata Rawi: Dan ia terus berunding dengan Nabi s.a.w. Setiap kali ia berbicara dijangkaunya janggut Nabi, sedangkan Mughirah bin Syuubah berdiri di belakangnya dengan memegang pedang dan bertopi waja.

Setiap 'Urwah menghulurkan tangannya ke janggut Nabi s.a.w., Mughirah memukul tangannya dengan ujung sarung pedangnya, katanya: "Jauhkan tangan engkau dari janggut Rasulullah s.a.w." 'Urwah mengangkat kepalanya lalu bertanya: "Siapakah ini?" . Orang banyak menjawab: "Mughirah bin Syuubah!" Kata Urwah: 'Hai penipu! Bukankah saya telah berusaha menolak tipuan engkau? Mughirah pada masa jahiliyah bersahabat dengan suatu kaum, maka ia membunuh dan mengambil harta mereka. kemudian ia datang kepada Nabi s.a.w., lalu ia masuk Islam". Waktu itu Nabi s.a.w. bersabda: "Adapun untuk masuk Islam, saya terima. Adapun harta, itu bukan urusan saya". Sesudah itu 'Urwah menatap sahabat-sahabat Nabi s.a.w. dengan kedua matanya. Kata 'Urwah: "Demi Allah, kalau Rasulullah s.a.w.meludah dan jatuh di telapak tangan seseorang di antara mereka, digosokkannya ke muka dan kulitnya. Apabila beliau memberi perintah, mereka cepat melakukan perintah itu. Apabila beliau berwuduk, hampir-hampir mereka berkelahi berebutan air bekas wuduk beliau. Apabila beliau bersabda, mereka merendahkan suara di sisi beliau dan mereka tiada menunjukkan pandangan pada beliau kerana membesarkannya.

DAN PANJANG LAGI HADITH INI..

Selain itu, banyak sekali dalil daripada al-Quran yang menunjukkan bagaimana Allah memaki hamun hambaNya yang degil, di antaranya:

1) Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui (bagaimana buruknya akibat) orang-orang di antara kamu yang melanggar (larangan) pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina". (al-Baqarah[2:65]).

2) Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai (al-A’raf[7:179]).

3) Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata, pada sisi (hukum dan ketetapan) Allah, ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatupun (dengan akal fikirannya) (al-Anfal[8:22]).

4) Sesungguhnya sejahat-jahat (makhluk) yang melata di sisi (hukum dan ketetapan) Allah ialah orang-orang yang kafir (yang degil dengan kekufurannya). Sebab itu mereka tidak (mahu) beriman (al-Anfal[8:55]. 5) Binasalah hendaknya manusia (yang ingkar) itu, betapa besar kekufurannya? (‘Abasa[80.17]).

DAN BANYAK LAGI ayat-ayat yang menunjukkan Allah memaki hamun makhlukNya yang engkar daripada mentaati perintahnya.

Walaubagaimanapun, ayat-ayat ini bukanlah boleh dijadikan tiket khusus untuk menghalalkan maki hamun kepada orang lain. Namun ianya disebut sekadar untuk menjelaskan kesyumulan Islam yang amat bersesuaian dengan fitrah manusia.

Walaupun maki hamun dibenarkan sekiranya kena pada tempatnya, pilihan terbaik ialah untuk menggunakan perkataan yang baik dan sopan, sebagaimana arahan Allah kepada nabi Musa;

"Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut" (taha[20:44]).

Juga arahan berlembut kepada nabi Muhammad terhadapa para sahabatnya yang mengingkari baginda di dalam perang Uhud yang mengakibatkan kekalahan tentera Islam;

Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadaNya (Ali ‘Imran[3:159]).

Juga teguran Allah kepada baginda Rasulullah yang berharap untuk menebus kematian Hamzah di dalam perang Uhud dengan 70 musyrikin (Tafsir Ibn Kathir);

Dan jika kamu membalas kejahatan (pihak lawan), maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu, dan jika kamu bersabar, (maka) sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah (wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu); dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan (memohon pertolongan) Allah; dan janganlah engkau berdukacita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan (al-Nahl[16:126-127]).

PILIHAN DI TANGAN ANDA, NAK MAKI BOLEH BILA KENA MASA & SAATNYA, NAMUN PERLU DIINGAT, JIWA MANUSIA YANG BERSIH SUKAKAN KATA-KATA YANG BERSIH. Inilah juga saranan Tuan Guru Nik Aziz di dalam setiap kempen pilihanraya.

1 comment:

Win Mahdi said...

Beginikah rupanya ?
www.winmahdi.com