Sunday, November 23, 2008

PERKENALKAN ANGGOTA MAJLIS FATWA KEBANGSAAN KEPADA MASYARAKAT UMUM


Majlis Fatwa Kebangsaan merupakan nadi umat Islam di zaman moden ketika berbagai-bagai isu baru timbul yang memerlukan keputusan hukum halal atau haram. Penetapan hukum penting untuk umat Islam kerana kehidupan mereka yang disulam ketetapan hukum halal atau haram akan menentukan duka atau bahagianya kehidupan mereka di akhirat kelak. Walaupun sudah teguh berdiri menangani masalah umat Islam, tidak kurang juga kedengaran suara-suara sumbang yang mempertikaikan keputusan yang dibuat oleh badan ini seperti isu pengharaman Pengkid baru-baru ini dan juga Yoga.

Salah satu cara untuk mempertahankan institusi ini daripada terus dipertikaikan kredibilitinya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ialah dengan mendedahkan profil setiap anggotanya atau lebih tepat lagi mengisytiharkan carta organisasi badan ini kepada masyarakat awam Islam. Pendedahan sedemikian amat penting kerana sesetengah masyarakat awam yang jahil tentang fungsi badan ini beranggapan Majlis Fatwa Kebangsaan hanya dianggotai oleh mufti-mufti lantikan kerajaan negeri sahaja. Tambah parah lagi sesetengah mereka mengatakan kredibiliti mufti-mufti tersebut masih boleh dipertikaikan kerana ada di kalangan mereka bukan daripada bidang pengajian Syariah dan hanya berkelulusan ijazah pertama sahaja.

Oleh itu pihak kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) perlu menerangkan secara telus kepada masyarakat awam Islam tentang senarai ahli akademik atau ahli panel yang menganggotai badan tersebut. Di samping itu penerangan tentang tempoh kajian yang dibuat, unit-unit yang wujud serta fungsinya juga perlu diterangkan untuk menambah keyakinan masyarakat awam Islam di Malaysia bagi mengelakkan sebarang pertikaian yang mungkin timbul. Kadangkala sebarang pertikaian timbul diakibatkan oleh ketidakjelasan tentang fungsi sebenar sesuatu badan. Benarlah kata pepatah 'tak kenal maka tak cinta'.

Untuk itu media massa perdana Negara perlu memainkan peranan utama untuk membantu memperkenalkan Majlis Fatwa Kebangsaan kepada masyarakat awam. Dengan pengumunan tersebut, kemungkinan suara-suara sumbang mempertikaikan keputusan badan ini tidak lagi kedengaran. Kalaupun masih kedengaran, suara itu tidak akan lagi dihiraukan kerana umat Islam di Malaysia sudah kenal dengan pemfatwa-pemfatwa mereka juga yakin dengan kelayakan yang mereka miliki.

Selain itu, pengumuman ini juga dapat memperlihatkan kepada masyarakat awam yang sebenarnya umat Islam di Malaysia masih mempunyai ramai tokoh berwibawa walaupun tidak terkenal di kaca television. Kalau sekiranya media massa tempatan boleh menyiarkan secara berterusan isu atau gossip cinta, nikah cerai berkaitan dengan artis tempatan yang tidak langsung menampakkan faedahnya kepada masayarakat awam, mengapa fokus ini tidak dialihkan kepada pengenalan setiap anggota Majlis Fatwa Kebangsaan daripada segenap unit yang terlibat dengan penghasilan sebarang fatwa. Kalau perlu pengenalan kepada biografi mereka dibuat secara bersiri di waktu perdana atau di ruangan utama setiap akhbar harian. Diharap dengan adanya usaha sedemikian, Islam akan terus dihormati dan dikagumi oleh semua pihak, kerana penghormatan kepada sesuatu badan amat penting untuk menimbulkan rasa kagum serta kepada keyakinan untuk menerima sebarang keputusan yang datang daripada badan tersebut.


ABDULLAH BUKHARI BIN ABDUL RAHIM

TANYALAH KEPADA AHLINYA JIKALAU KAMU TIDAK MENGETAHUI....

No comments: